lt en

Atvirosios prieigos reglamentavimas

Atvirąją prieigą reglamentuojančių dokumentų forma ir turinys varijuoja, tad aiškumo dėlei Lietuvos mokslo ir studijų institucijos savo nuostatas dėl atvirosios prieigos taip pat pateikia pagal Jisc, SHERPA Services ir ROARMAP atstovų parengtą standartizuotą schemą.

Institucija Standartizuota schema
Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatus standartizuojanti schema
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universiteto atvirosios prieigos prie duomenų ir mokslo publikacijų gaires standartizuojanti schema
Mykolo Romerio universitetas Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos politikos nuostatus standartizuojanti schema

Kai mokslinius tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo taryba, būtina laikytis ir jos nuostatų dėl atvirosios prieigos.

Institucija Standartizuota schema
Lietuvos mokslo taryba Lietuvos mokslo tarybos atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires standartizuojanti schema

Papildomai pateikiamas sąrašas dokumentų, susijusių su atvirąja prieiga.

Turite klausimų? Klauskite.