lt en

Atvirosios prieigos terminija

Terminas Apibrėžimas
APC Straipsnio apdorojimo mokestis, kartais taikomas įgyvendinant auksinį kelią.
Atvirieji duomenys Duomenys, kuriuos galima laisvai naudoti ir platinti su sąlyga, kad bus nurodomas duomenų šaltinis (jei tokia sąlyga taikoma).
Atviroji prieiga Visateksčių failų pasiekiamumą virtualioje erdvėje apibūdinantis terminas. Ji apima „skaitmeninę (mokslinę) informaciją, pasiekiamą nemokamai internete ir laisvą nuo daugelio turtinių autorių teisių ir licencinių draudimų“ (Suberis, 2012).
Atvirojo turinio licencija Autorių turtinių teisių subjektų ir visuomenės susitarimas, apibrėžiantis sąlygas, kurių laikantis autorių turtinių teisių subjektai suteikia galimybę naudotis kūriniais kitiems asmenims.
Auksinis kelias Mokslinės produkcijos paskelbimas atvirosios prieigos leidiniuose, kitaip dar vadinamas atvirosios prieigos leidyba.
eLABa Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
Embargo periodas Draudimo laikotarpis, kurio metu yra draudžiama skelbti viso teksto straipsnius per atvirąją prieigą.
Mišrios prieigos žurnalas Prenumeruojamas žurnalas, numatantis galimybę atskiriems straipsniams suteikti atvirąją prieigą už nustatytą mokestį.
Paskelbta publikacija Nekintamas kūrinio variantas, oficialiai ir išimtinai paskelbtas „publikuotu“ bet kurios organizacijos, vykdančios leidėjo veiklą. Tai apima ir išankstinio leidimo straipsnius, formaliai įvardijamus publikuotais, nors dar nėra numatyta, į kurį rinkinio tomą bus įtraukti, ir nėra sukurta metaduomenų, išskyrus suteiktą nuolatinį identifikatorių, skirtą naudoti kūrinius cituojant. Tačiau tai neapima išankstinio leidimo straipsnių, kurie dar nėra patvirtinti kaip nekintantys dėl neatliktų redagavimo, koregavimo, maketavimo, sudarymo ar kitų darbų. (NISO-RP-8-2008)
Priimtas rankraštis Kūrinio variantas, priimtas publikuoti leidinyje. Nuolatinę atsakomybę dėl kūrinio perima antroji šalis. Kūrinio turinys ir forma privalo atitikti leidėjo reikalavimus. (NISO-RP-8-2008)
Pateiktas rankraštis Kūrinio variantas, kokybės atžvilgiu autoriaus laikomas tinkamu pateikti formaliajam recenzavimui antrajai šaliai. Visa atsakomybė dėl kūrinio priklauso autoriui. Gali būti nurodytas versijos numeris ar data. Kūrinio turinys ir forma nustatoma paties autoriaus. (NISO-RP-8-2008)
Saviarchyvavimas Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas žaliuoju keliu.
Talpykla Visuma paslaugų ir priemonių, skirtų elektroninio formato mokslinės produkcijos valdymui ir sklaidai. Vilniaus universiteto institucinė talpykla yra eLABa dalis.
Žaliasis kelias Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas saviarchyvavimu.

Turite klausimų? Klauskite.