lt en

Atvirosios prieigos terminija

Terminas Apibrėžimas
APC Straipsnio apdorojimo mokestis, kartais taikomas įgyvendinant auksinį kelią.
Atvirieji duomenys Duomenys, kuriuos galima laisvai naudoti ir platinti su sąlyga, kad bus nurodomas duomenų šaltinis (jei tokia sąlyga taikoma).
Atviroji prieiga Visateksčių failų pasiekiamumą virtualioje erdvėje apibūdinantis terminas. Ji apima „skaitmeninę (mokslinę) informaciją, pasiekiamą nemokamai internete ir laisvą nuo daugelio turtinių autorių teisių ir licencinių draudimų“ (Suberis, 2012).
Atvirojo turinio licencija Autorių turtinių teisių subjektų ir visuomenės susitarimas, apibrėžiantis sąlygas, kurių laikantis autorių turtinių teisių subjektai suteikia galimybę kitiems asmenims naudotis kūriniais kitiems asmenims.
Auksinis kelias Mokslinės produkcijos paskelbimas atvirosios prieigos leidiniuose, kitaip dar vadinamas atvirosios prieigos leidyba.
eLABa Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
Embargo periodas Draudimo laikotarpis, kurio metu yra draudžiama skelbti viso teksto straipsnius per atvirąją prieigą.
Mišrios prieigos žurnalas Prenumeruojamas žurnalas, numatantis galimybę atskiriems straipsniams suteikti atvirąją prieigą už nustatytą mokestį.
MIDAS Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinė sistema.
Postprintas Rankraštis po recenzavimo.
Preprintas Rankraštis prieš recenzavimą.
Printas Publikuoto kūrinio kopija.
Saviarchyvavimas Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas žaliuoju keliu.
Talpykla Visuma paslaugų ir priemonių, skirtų elektroninio formato mokslinės produkcijos valdymui ir sklaidai. Vilniaus universiteto institucinė talpykla yra eLABa dalis.
Žaliasis kelias Mokslinės produkcijos įkėlimas į atvirosios prieigos talpyklas, kitaip dar vadinamas saviarchyvavimu.

Turite klausimų? Klauskite.