lt en

Mokslinė, meninė ar studijoms skirta produkcija su viso teksto failais registruojama eLABa ir pateikiama viešai prieigai, nepažeidžiant autorių ir kitų turtinių teisių turėtojų teisių.

Preprintas Postprintas Printas
Kūrinio variantas prieš recenzavimą. Kūrinio variantas po recenzavimo. Publikuoto kūrinio skaitmeninė kopija.
Draudžiama įkelti į eLABa. Leidžiama įkelti į eLABa. Rekomenduojama įkelti į eLABa.

SHERPA/RoMEO teikia konsultacinio pobūdžio informaciją apie leidėjų nuostatas dėl saviarchyvavimo, kurią vertėtų tikslinti prieš įkeliant mokslinę produkciją su viso teksto failais į talpyklą. Patartina susisiekti su konkrečiu leidėju arba atsižvelgti į oficialiame leidinio interneto portale pateikiamą informaciją.

Turite klausimų? Klauskite.