lt en

Mokslinių tyrimų duomenų valdymas

Vykdydami mokslinius tyrimus, Vilniaus universiteto darbuotojai ir studentai privalo laikytis Universiteto nustatytų mokslinių tyrimų duomenų valdymo principų. Dokumentacija pateikiama mokslinių tyrimų duomenų valdymo reglamentavimo skiltyje.

Mokslinių tyrimų duomenų samprata

Mokslinių tyrimų duomenys – tai bet kurių mokslo šakų ir krypčių duomenys arba jų rinkiniai ir kita su moksliniais tyrimais susijusi informacija. Jais remiantis formuluojama argumentacija ar grindžiama ir tikrinama teorija. Į mokslinių tyrimų duomenų apibrėžimą įeina:

 • garso/vaizdo juostelės,
 • skaitmeninių objektų rinkiniai, gauti ar sukurti mokslinių tyrimų proceso metu,
 • programinės įrangos turinys (įvesties/išvesties duomenys, sistemos veikimo stebėsena, išeities kodas, schemos),
 • duomenų failai,
 • duomenų bazių turinys (vaizdo/garso įrašai, tekstiniai failai, iliustracijos),
 • skaitiniai/aprašomieji dokumentai,
 • laboratoriniai ar kiti tam tikros srities užrašai,
 • metodologijos ir darbų sekos,
 • modeliai, algoritmai, scenarijai,
 • fotografijos, filmai,
 • klausimynai, transkriptai, kodų suvestinės,
 • pateiktys, artefaktai, mėginiai, pavyzdžiai,
 • standartinės operacinės procedūros ir protokolai,
 • bandymų rezultatai ir pan.

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo procesas

Mokslinių tyrimų duomenų valdymas reiškia mokslinių duomenų ir susijusių aprašomųjų metaduomenų kūrimą, saugojimą ir dalijimąsi jais siekiant išsaugoti duomenų tinkamumą ir patikimumą, atsižvelgiant į konfidencialumo ir duomenų apsaugos problemas visą duomenų naudojimo laikotarpį.
Mokslinių tyrimų duomenų valdymas vyksta viso mokslinio tyrimo proceso metu, pradedant tyrimo planavimo etapu iki mokslinių tyrimų duomenų atrankos ir baigiant teikimu ilgalaikiam saugojimui tyrimui pasibaigus.

Etapas Nauda
Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planavimas

Tinkamas duomenų valdymo planavimas:

 • padeda sutelkti dėmesį į išteklius ir finansavimo poreikį,
 • padeda „išgryninti“ asmeninius ir institucinius vaidmenis bei atsakomybes,
 • padeda nustatyti faktorius, galinčius turėti įtakos duomenų atvėrimui.
Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymas

Tinkamas duomenų tvarkymas:

 • užtikrina duomenų saugumą,
 • padeda išvengti duomenų praradimo,
 • aiškus ir detalus duomenų aprašymas sudaro sąlygas duomenis tinkamai interpretuoti, jei prie jų grįžtama po pertraukos arba jei jie naudojami pakartotinai kitų asmenų.
Mokslinių tyrimų duomenų publikavimas

Atviroji prieiga prie duomenų:

 • užtikrina finansuojančių šaltinių ar kitų suinteresuotų šalių reikalavimų laikymąsi,
 • didina mokslinių tyrimų rezultatų cituojamamumą ir tyrėjų, universiteto, šalies matomumą,
 • plečia tarpdisciplininio, tarptautinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su verslu galimybes,
 • padeda užtikrinti skaidrių ir patikimų mokslinių tyrimų rezultatų gavimą.

Detalesnė informacija gali būti teikiama susitikimų metu, kurie inicijuojami užpildant mokslinių tyrimų duomenų valdymo konsultacijų užsakymo formą. Kita naudinga informacija:

Turite klausimų? Klauskite.