lt en

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planavimas

Mokslinį tyrimą individualiai arba grupėje atliekantys tyrėjai, prieš pradedami vykdyti mokslinius tyrimus, turi sudaryti mokslinių tyrimų duomenų valdymo planus. Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planai rengiami laikantis remiančių institucijų ar kitų šaltinių reikalavimų.

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planai rengiami laikantis remiančių institucijų ar kitų šaltinių reikalavimų.

Planų rengimas Įkainojimas
Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planus rekomenduojama rengti pagal remiančių institucijų ar kitų šaltinių nurodytas duomenų valdymo planų formas. Priklausomai nuo pateiktos formos gali skirtis plano turinys. Išlaidos, patiriamos mokslinių tyrimų duomenų valdymo planams įgyvendinti, gali būti dengiamos remiančių institucijų ar kitų šaltinių lėšomis. Priklausomai nuo duomenų valdymo planuose įvardytų veiklų gali skirtis numatomų išlaidų dydis.

Mokslinių tyrimų duomenų valdymo planus galima rengti naudojantis nemokama DMPonline priemone.

LMT reikalavimai planui:

Išlaidas mokslinių tyrimų duomenų valdymui galima apskaičiuoti naudojantis nemokama Curation Costs Exchange priemone.

 

 

 

Papildomai galima vadovautis kontrolinių klausimų sąrašais mokslinių tyrimų duomenų planų rengimui ir išlaidų, reikalingų DVP įgyvendinimui, apskaičiuoti:

Turite klausimų? Klauskite.