lt en

Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymas

Mokslinių tyrimų duomenys turi būti saugomi MIDAS, jeigu remianti institucija ar kitas šaltinis nenustato kitaip. Mokslinius tyrimus individualiai arba grupėje atliekantys tyrėjai vykdo mokslinių tyrimų duomenų, teikiamų saugoti MIDAS, atranką.

MIDAS
Patogus duomenų tvarkymas

Pagrindiniai funkcionalumai:

 • 100 GB asmeninės erdvės duomenims saugoti,
 • duomenų sinchronizavimo priemonė,
 • duomenų analizės priemonė DAMIS (duomenų valymas, filtravimas, normavimas, statistinis apdorojimas, dimensijos mažinimas, klasifikavimas, grupavimas, grafinis vaizdavimas ir kt.),
 • failų versifikavimas,
 • failų konvertavimas į kitus formatus,
 • duomenų recenzavimas,
 • duomenų ilgalaikis saugojimas,
 • duomenų ir (arba) jų metaduomenų publikavimas,
 • unikalių skaitmeninių objektų identifikatorių (DOI) suteikimas,
 • failų peržiūrų ir parsisiuntimų stebėsena.
Užtikrintas duomenų saugumas

Pagrindiniai funkcionalumai:

 • duomenų atsarginės kopijos,
 • prieigos sąlygų prie duomenų valdymas,
 • naudotojų autentifikacija,
 • atliktų veiksmų registracija. 
Naudojimosi instrukcija ir vadovas  

MIDAS naudotojo vadovas (docx)
Vaizdo instrukcija

 

Dokumentavimas ir metaduomenys

Mokslinių tyrimų duomenys MIDAS turi būti aprašyti pateikiant pakankamai informacijos, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti.

Metaduomenų standartai

Pagrindinis MIDAS saugoti teikiamų duomenų metaduomenų formatas yra Europos Sąjungos valstybėms narėms rekomenduojamas standartinis CERIF (angl. Common European Research Information Format). MIDAS saugoti teikiamiems mokslinių tyrimų duomenims aprašyti leidžiama naudoti ir kitus metaduomenų formatus: CIF (angl. Crystallographic Information File), Dublin Core (angl. Dublin Core Metadata). Biomedicininiams duomenims aprašyti naudojamas DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) formatas.

FAIR duomenų principai

Sėkmingam mokslinių tyrimų duomenų valdymui ir ilgalaikiam saugojimui turi būti taikomi FAIR duomenų principai (angl. FAIR Data Principles: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). FAIR duomenų komponentai: prieinami (surandami), pasiekiami, užtikrinantys sąveikumą, pakartotinai panaudojami ir atkuriami. FAIR duomenų principų taikymas mokslinių tyrimų duomenims yra pagrindinė sąlyga duomenų ekosistemos tobulinimui.

FAIR duomenų komponentai yra sudedamoji mokslinių tyrimų duomenų ir jų metaduomenų valdymo ir atvėrimo proceso dalis, būtini mokslinių tyrimų duomenų skaidrumui ir atkuriamumui užtikrinti.

Turite klausimų? Klauskite.