lt en

Mokslinių tyrimų duomenų publikavimas

Duomenų viešinimas

MIDAS saugomus mokslinių tyrimų duomenis ir (arba) jų metaduomenis tyrėjai gali publikuoti (viešinti). Mokslinių tyrimų duomenys atvirai prieinami, išskyrus atvejus, kai:

  • duomenis ketinama panaudoti komercinimo ar pramonės vystymo tikslais,
  • duomenų atvėrimas nesuderinamas su konfidencialumo reikalavimais,
  • duomenų atvėrimas prieštarautų asmens duomenų apsaugos reikalavimams,
  • duomenų atvėrimas trukdytų pasiekti tyrime numatytų tikslų,
  • yra kitų teisėtų priežasčių neatverti duomenų.

Skaitmeninių objektų identifikatorius (DOI)

Publikuotiems mokslinių tyrimų duomenims rekomenduojama suteikti unikalius skaitmeninių objektų identifikatorius, taikyti atvirojo turinio licencijas ir sieti juos su atitinkamais mokslinių tyrimų rezultatais (publikacijomis, daktaro disertacijomis ar kt.). Unikalus skaitmeninis identifikatorius – DOI (angl. Digital Object Identifier) – suteikiamas per MIDAS publikuotiems objektams. Tai nekintantis objekto vardas, naudojamas objektui identifikuoti skaitmeninėje erdvėje. DOI yra nepriklausomas nuo objekto vietos ir aprašo, kur tas objektas ar informacija apie jį gali būti rasta internete. Informacija apie tą objektą gali kisti, tačiau DOI vardas nekis. DOI naudojamas cituojant duomenis.

Duomenų citavimas

Mokslinių tyrimų duomenų citavimo stilius priklauso nuo to, koks stilius naudojamas visame darbe (publikacijoje).

Pagrindiniai duomenų (duomenų rinkinių) citavimo elementai:

  • Autorius: kiekvieno asmens arba organizacinio vieneto, atsakingo už duomenų rinkinio sukūrimą, vardas (-ai).
  • Paskelbimo data: metai, kuriais duomenų rinkinys buvo paskelbtas ar platinamas.
  • Pavadinimas: pilnas (tikslus) duomenų rinkinio pavadinimas, įskaitant leidimą arba versijos numerį, jei taikytina.
  • Leidėjas ir (arba) platintojas: organizacinis subjektas, kuris leidžia duomenų rinkinį kaupti, rinkti, publikuoti ir (arba) platinti.
  • Nuoroda arba identifikatorius: žiniatinklio adresas arba unikalus, nuolatinis identifikatorius, naudojamas duomenų rinkinio nustatymui (pvz., DOI).

Kaip papildoma informacija gali būti pateikta duomenų rinkinio versija ir šaltinio tipas.

Pavyzdžiai:

Petrauskas, Petras; ir Jonauskas, Jonas. Žvaigždžių dulkės, 2017. Vilnius: MIDAS. doi:10.3886/ICPSR07325 – pagal MLA stilių.

Petrauskas, P., Jonauskas, J. (2017). Žvaigždžių dulkės. Vilnius: MIDAS. doi:10.3886/ICPSR07325 – pagal APA stilių.

Turite klausimų? Klauskite.