lt en

Autorių vertinimo rodikliai

Mokami (komerciniai) šaltiniai

Šaltiniai Autorių vertinimo rodikliai
Web of Science [?]

H indeksas [?]

Atlikite paiešką pagal pasirinktą autorių. Gautų rezultatų paieškos lango dešinėje spauskite nuorodą Create Citation Reports.

Scopus [?]

H indeksas [?]

Atlikite paiešką pagal pasirinktą autorių. Varnele pažymėkite potencialų autorių ir paieškos lango viršuje spauskite nuorodą Show Documents. Pažymėję reikiamas autoriaus publikacijas, spauskite View Citation Overview.

Nemokami šaltiniai

Šaltiniai Autorių vertinimo rodikliai
Google Scholar [?]

H indeksas [?]

i10 indeksas [?]

Atlikite pasirinkto autoriaus paiešką. Gautų rezultatų paieškos lange pasirinkite autoriaus sukurtą ir viešai prieinamą asmeninę paskyros nuorodą.

Publish or Perish [?]

G indeksas [?]

H indeksas [?]

Asmeniniame kompiuteryje įdiekite Publish or Perish programinę įrangą (nemokama ir lengvai įdiegiama). Šioje programoje atlikite pasirinkto autoriaus paiešką.

Įvairiose duomenų bazėse to paties autoriaus mokslinių tyrimų rezultatų citavimo duomenys gali būti skirtingi. Tokius rezultatus lemia skirtinga duomenų bazių mokslinių žurnalų apimtis. Citavimo rodikliai bus geresni (aukštesni) toje duomenų bazėje, kurioje yra daugiau atitinkamos mokslo krypties publikacijų.

Turite klausimų? Klauskite.