lt en

Mokslinių tyrimų rezultatų vertinimo rodikliai

Citavimo skaičius - vienas pagrindinių kiekybinių rodiklių, skirtų mokslinių tyrimų rezultatams vertinti.

Mokami (komerciniai) šaltiniai

Šaltinis Kaip ieškoti?

Web of Science [?]

Paieškos rezultatų sąraše šalia kiekvieno įrašo  – nuoroda Times Cited.

Essential Science Indicators [?] Citavimo reitingų galima ieškoti pagal mokslo kryptį arba atitinkamą autoriaus pavardę, institucijos ar žurnalo pavadinimą, šalį. Gauti rezultatai rūšiuojami pagal citavimo ir publikacijų skaičių bei citavimo vidurkį .
InCites [?] [vaizdo įrašas] [instrukcija]

Citavimo duomenų ir jų rodiklių galima ieškoti pagal pasirinktą lygmenį – atitinkamą autoriaus pavardę, institucijos ar žurnalo pavadinimą, šalį, mokslo kryptį bei finansuojančios institucijos pavadinimą. Gauti rezultatai rūšiuojami pagal publikacijų ir citavimo skaičių, reitingą bei tokius kriterijus kaip:

  • cituotų publikacijų procentinė dalis [?]
  • publikacijų, patenkančių tarp 1 proc. daugiausiai cituojamų publikacijų, procentinė dalis [?]
  • publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. daugiausiai cituojamų publikacijų, procentinė dalis [?]
  • daugiausiai cituojamų publikacijų kiekis [?] / procentinė dalis [?]
  • naujausių gausiai cituojamų publikacijų kiekis [?] / procentinė dalis [?]
  • publikacijų, turinčių bendraautorių iš verslo įmonių, kiekis [?] / procentinė dalis [?]
  • bendrų publikacijų su užsienio autoriais kiekis [?] / procentinė dalis [?]

Scopus [?]

Paieškos rezultatų sąraše šalia kiekvieno įrašo – nuoroda Cited by.

Mokslinių tyrimų rezultatų citavimo duomenys pateikiami ir kitose tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse (pvz., EBSCO, inSPIRE, Taylor & Francis, Emerald ir kt.), tačiau jie nėra analizuojami.

Nemokami šaltiniai

Šaltinis Kaip ieškoti?

Google Scholar [?]

Paieškos rezultatų sąraše kiekvieno įrašo apačioje – nuoroda Cited By.

Šiuolaikinės technologijos ir atvirosios prieigos sklaida suteikia naujų galimybių įvertinti mokslinių tyrimų rezultatus už formalaus citavimo ribų. Vienas naujausių tam naudojamų metodų – altmetrija. Tai socialiniais saitynais paremtų naujų, alternatyvių rodiklių kūrimas ir analizė, skirta mokslo bendruomenės veiklai vertinti.

Turite klausimų? Klauskite.