Sidebar

CiteScore kvartilis (angl. CiteScore Quartiles) Statistikos rodiklis, kuris parodo reliatyvią žurnalo vietą mokslo krypties kategorijoje pagal CiteScore rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios reikšmės:
Q1 – žurnalai su aukščiausiais, maksimaliais CiteScore rodikliais (25 proc.)
Q2 – žurnalai su vidutiniais ir aukštais CiteScore rodikliais (25-50 proc.)
Q3 – žurnalai su vidutiniais ir mažėjančiais CiteScore rodikliais (50-75 %)
Q4 – žurnalai su mažiausiais CiteScore rodikliais (likę 25 proc. nuo galo) 
CiteScore procentilis (angl. CiteScore Procentile) Statistinis rodiklis, kuris parodo reliatyvią  žurnalo vietą mokslo krypties kategorijoje pagal CiteScore rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios reikšmės.
Pavyzdžiui, žurnalas Studies in Mycology esantis 99 procentilyje patenka  tarp 1 proc. gausiausiai cituojamų žurnalų, priskirtų Plant Science mokslų krypties kategorijai. Plačiau
CiteScore reitingas (angl. CiteScore Rank) Statistinis rodiklis, kuris parodo reliatyvią  žurnalo vietą mokslo krypties kategorijoje pagal CiteScore rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios reikšmės.
Pavyzdžiui, žurnalas Organization Studies, kurio CiteScore rodiklis yra 4,21, reitinguojamas 19 pozicijoje tarp visų 330 Strategy and Management mokslo krypties kategorijai priskirtų žurnalų.
CiteScore rodiklis (angl. CiteScore)

Tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius trejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Rodiklis yra apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per trejus praėjusius metus. Duomenys atnaujinami kas metai.

Pavyzdžiui, 2017 m. CiteScore rodiklis 8,23 reiškia, kad žurnalo straipsniai publikuoti prieš metus, du ar tris, vidutiniškai buvo pacituoti 8 kartus. T.y. 2017 m. žurnalo cituojamumo rodiklis rodo, kiek vidutiniškai tais metais (2017 m.) buvo cituoti 2014, 2015 ir 2016 m. publikuoti straipsniai tame žurnale.

Šis rodiklis panašus į JCR pateikiamą cituojamumo rodiklį (angl. Impact Factor), tik apskaičiuojant imami ne du, o trys metai bei į skaičiavimą įtraukiamos visos publikacijų rūšys (moksliniai straipsniai, apžvalgos, konferencijųpranešimų santraukos, redakciniai straipsniai, laiškai ir kt.). Plačiau

Cituotų publikacijų procentinė dalis (angl. Percentage Cited) Bent kartą cituotų publikacijų kiekis (procentais).
CWTS Journal Indicators Olandų leidyklos Elsevier ir Leideno universiteto Mokslo ir technologijų studijų centro projekto analitinis įrankis, kuriame pateikiami dalis Scopus duomenų bazėje indeksuojamų žurnalų citavimo rodiklių (duomenys prieinami nuo 1999 m.). Plačiau
Einamasis CiteScore rodiklis (angl. CIteScore Tracker) Tai vidurkis, kuris parodo, kiek kartų žurnalo straipsniai buvo pacituoti jų publikavimo metais. Rodiklis apskaičiuojamas dalijant straipsnių, publikuotų duotais metais, citavimų skaičių iš straipsnių skaičiaus, publikuotų tais pačiais metais. Duomenys atnaujinami kas mėnesį.
Pavyzdžiui, 2017 m. einamasis CiteScore rodiklis 4,39  rodo, kad 2017 m. vidutiniškai žurnalo straipsniai buvo pacituoti keturis kartus. Plačiau
H indeksas (angl. H index, Hirsch Index) Tai individualios mokslinės veiklos vertinimo rodiklis, kuris matuoja mokslinės veiklos produktyvumą bei įtaką, derindamas kiekybę (publikacijų skaičių) su kokybe (citavimų skaičių). H indeksas apibrėžiamas kaip maksimalus publikacijų skaičius h, kurios yra pacituotos bent h kartų. Jį pasiūlęs fizikų mokslininkas J. E. Hirschas teigė, kad h indeksas yra „lengvai apskaičiuojamas rodiklis, atspindintis visų tyrėjo publikacijų svarbą, reikšmę ir indėlį“. Gali būti taikomas ne tik tyrėjo, bet ir mokslo žurnalo produktyvumui nustatyti. Pavyzdžiui, autoriaus h indeksas 8 reiškia, kad iš tyrėjo paskelbtų n publikacijų yra 8.
Neapdorotas cituojamumo rodiklis (angl. Impact per Paper, IPP, Raw Impact per Paper, RIP) Tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius trejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Rodiklis yra apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per trejus praėjusius metus. Šis rodiklis naudojamas apskaičiuojant normalizuotą straipsnių cituojamumo rodiklį (angl. Source-Normalized Impact per Paper). Plačiau
Normuotas žurnalo citavimo rodiklis (angl. Source-Normalized Impact per Paper, SNIP) Tai rodiklis, kuris matuoja konteksto (mokslo krypties) citavimo įtaką, „normuojant“ citavimų vertę. Rodiklis apskaičiuojamas pagal sudėtingą formulę atsižvelgiant į mokslinių krypčių ypatumus, skirtingus poreikius ir tradicijas skelbtis (kaip ir kiek dažnai cituojami autoriai, kaip greitai citavimai plinta, kiek įtakoja kitas mokslo kryptis ir kt.). Skirtingai nuo cituojamumo rodiklio (angl. Impact Factor), normuotas žurnalo citavimo rodiklis koreguoja citavimų skirtumus iškilusius dėl skirtingų mokslo krypčių, todėl šis rodiklis leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius. Plačiau
Scimago Journal Country Rank Laisvos prieigos analitinis įrankis, kuriame, remiantis Scopus duomenų bazės citavimo duomenimis, pateikiami žurnalų ir šalių citavimo rodikliai (duomenys prieinami nuo 1996 m.). Plačiau
Scimago žurnalų rodiklis (angl. Scimago Journal Rank, SJR) Tai rodiklis, kuris leidžia įvertinti ir palyginti žurnalus. Kaip ir reikšmingumo rodiklis (angl. Eigenfactor Score) nustato ne tik žurnalo, bet ir cituojančio šaltinio svarbą Rodiklis apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimų skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per trejus praėjusius metus. Rodiklio skaičiavimas paremtas idėja, kad ne visi citavimai yra lygiaverčiai – skirtingai nuo cituojamumo rodiklio (angl. Impact Factor), kiekvienas citavimas yra įvertinamas, atsižvelgiant į žurnalo, kuriame cituojama reikšmingumą. Citavimas su aukštesniu SJR yra vertingesnis, nei cituojamas šaltinis su žemesniu SJR. Plačiau
Scopus Olandų leidyklos Elsevier kuriama bibliografinė duomenų bazė, teikianti mokslinės literatūros citavimo duomenis. Plačiau
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos