lt en

Universitetų reitingai

Universitetų reitingai – tai akademinių institucijų sąrašai, kurių pozicijas lemia tam tikri kriterijai. Institucijų kokybė vertinama remiantis statistiniais, bibliometriniais rodikliais bei studentų, darbuotojų, tyrėjų, darbdavių ar partnerių apklausos rezultatais. Priklausomai nuo tikslų ir kriterijų rengiami tarptautiniai, nacionaliniai, konkrečios mokslo srities ar dalyko reitingų sąrašai.

Reitingas Aprašymas

Britų žurnalo Times Higher Education pasaulio universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2004 m. Reitinguojama per 1 200 pasaulio universitetų, pateikiama 800 geriausių. Kriterijai:

 • Dėstymo ir mokymosi kokybė (30 proc.)
 • Mokslinių tyrimų kiekis, indėlis ir reputacija (30 proc.)
 • Citavimai – mokslinės veiklos įtaka pagal Scopus duomenų bazės citavimo rodiklius (30 proc.)
 • Pajamos iš verslo pramonės – inovacijos (2,5 proc.)
 • Tarptautiškumas – darbuotojai, studentai ir mokslinė veikla (7,5 proc.)
Leideno (Olandijos) pasaulio universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2006 m. Reitinguojama per 800 pasaulio universitetų. Kriterijus:

 • Mokslinių tyrimų citavimai pagal Web of Science duomenų bazės citavimo rodiklius
RANKING WEB universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2004 m. Reitinguojama apie 20 000 universitetų. Kriterijai:

 • Internetinių puslapių skaičius
 • Unikalių nuorodų į interneto svetainę skaičius
 • Universitetui priklausančių dokumentų (.pdf, .doc, .ps, .ppt) skaičius, randamas per įvairias paieškos sistemas
 • Mokslinių tyrimų skaičius, gaunamas per SCimago reitingus ir įtraukiamas į Google Scholar paieškos sistemą
SCIMAGO institucijų reitingas

Veiklą pradėjo 2010 m. Reitinguojama daugiau nei 5 000 įvairių su mokslu susijusių institucijų, pagal tris išskirtas sritis:

 • Moksliniai tyrimai (50 proc.)
 • Inovacijos (30 proc.)
 • Matomumas internete (20 proc.)
Šanchajaus universiteto arba ARWU pasaulinis universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2003 m. Reitinguojama per 1 200 pasaulio universitetų, pateikiama 500 geriausių. Kriterijai:

 • Universitetą baigusių Nobelio premijos ir Fieldso medalio laureatų skaičius (10 proc.)
 • Universitete dėstančių Nobelio premijos ir Fieldso medalio laureatų skaičius (20 proc.)
 • Aukščiausiai cituojamų mokslininkų skaičius pagal Web of Science duomenų bazės rodiklius (20 proc.)
 • Mokslinių straipsnių skaičius aukštą cituojamumo rodiklį turinčiuose žurnaluose Nature ir Science (20 proc.)
 • Mokslinių straipsnių skaičius Web of Science Core Collection (SCI-E, SSCI) duomenų bazėse (20 proc.)
 • Veiklos rezultatai, tenkantys vienam universiteto darbuotojui (10 proc.)
QS (Quacquarelli Symons Limited) pasaulio universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2004 m. Reitinguojama per 1 200 pasaulio universitetų, pateikiama 800 geriausių. Kriterijai:

 • Apklausos būdu surinkta ir išanalizuota įvairių šalių akademinės visuomenės nuomonė apie universiteto reputaciją (40 proc.)
 • Apklausos būdu surinkta ir išanalizuota įvairių šalių darbdavių nuomonė apie universiteto reputaciją (10 proc.)
 • Dėstytojų mokslinių tyrimų citavimų skaičius pagal Scopus duomenų bazės citavimo rodiklius (20 proc.)
 • Dėstymo ir mokymosi kokybė (20 proc.)
 • Užsienio studentų skaičius (5 proc.)
 • Užsienio dėstytojų skaičius (5 proc.)

Pateikiami geriausių studijavimui pritaikytų miestų reitingai (angl. Best Student Cities).

URAP pasaulio universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2009 m. Reitinguojama 2 000 universitetų. Kriterijus:

 • Mokslinių tyrimų kiekis ir jų citavimų skaičius pagal Web of Science duomenų bazės citavimo rodiklius

U-MULTIRANK pasaulio universitetų reitingas

Veiklą pradėjo 2014 m. Reitinguojama per 1 300 pasaulio akademinių institucijų, daugiau nei 50 proc. – iš Europos šalių. Išskirtinis reitingo bruožas – galimybė palyginti institucijas ar dėstomas dalykines sritis pagal pasirinktus kriterijus. Išskirti 31 rodikliai, pagal reikšmę sugrupuotas į 5 sritis:

 • Studijos
 • Moksliniai tyrimai
 • Žinių sklaida (perdavimas)
 • Tarptautiškumas
 • Įsitraukimas į regioninę veiklą

Kiekvienas rodiklis penkiabalėje skalėje vertinamas nuo „silpnai“ iki „labai gerai“.

Turite klausimų? Klauskite.