lt en

VU mokslinė produkcija

Vadovaujantis VU Rektoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. R-117 patvirtinta Vilniaus universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka privaloma VU mokslo publikacijas, daktaro disertacijas ir jų santraukas registruoti eLABa sistemos VU institucinėje talpykloje.

VU darbuotojai, kurių publikacijos pasirodė spaudoje, privalo jas įkelti į eLABa. Įkeliamos visos mokslinės publikacijos, išleistos einamaisiais metais, o taip pat praėjusių metų publikacijos, neįtrauktos į metinę ataskaitą. Mokslinėse konferencijose skaityti, tačiau spaudoje nepasirodę pranešimai nekeliami.