lt en

Vilniaus universiteto biblioteka siekia padėti VU bendruomenės nariams efektyviai naudotis bibliotekos ir universiteto teikiamomis galimybėmis. Dalyko bibliotekininkai ne tik konsultuoja paieškos, atvirosios prieigos, mokslinės komunikacijos ir kitais klausimais, bet ir organizuoja teminius mokymus.

Rugsėjo pradžioje organizuojama Integracijos savaitė, kurios metu pirmo kurso studentai supažindinami su biblioteka ir jos paslaugomis. Dalis fakultetų informacinio raštingumo pagrindus yra įsitraukę į Studijų įvado programą.

Spalio–lapkričio mėnesiais visų fakultetų studentams ir doktorantams yra organizuojami seminarai apie kursinių ir baigiamųjų darbų rašymą.

Pavasarį daugiau dėmesio yra skiriama bibliografinių aprašų sudarymui ir citavimui.

Mokymai gali būti organizuojami pagal konkretų poreikį trijų ir daugiau asmenų grupėms, susitarus iš anksto. Norėdami gauti  detalesnę informaciją bei registruotis į minėtus mokymus, prašome, kreipkitės į Jūsų fakulteto dalyko bibliotekininką.

Kitais mokymų Vilniaus universiteto bibliotekoje klausimais rašykite el. paštu: rasa.jociene@mb.vu.lt arba skambinkite tel.: (8 5) 268 7133.