lt en

Bibliotekos darbuotojai konsultuoja individualiai arba rengia seminarus informacijos išteklių paieškos ir naudojimo, atvirosios prieigos ir mokslinės komunikacijos klausimais. Rengiame seminarus, mokymus, konsultacijas mokykloms, mokyklų bibliotekininkams, įvairioms įmonėms, organizacijoms, visuomenei.

Siūlomos seminarų temos lietuvių ir anglų kalbomis:
1 tema. Mokslo informacijos paieškos sistemos: Google Scholar, duomenų bazės (bendrai), institucinės talpyklos, archyvai, Vilniaus universiteto virtuali biblioteka, elektroninių išteklių registras.
2 tema. Informacijos paieškos planavimas, rezultatų saugojimas: Probleminio klausimo apibrėžimas, reikšminių žodžių pasirinkimas (Boolean ir pan.), tiksli paieška pagal numerį (ISBN, ISSN, DOI), paieškos rezultatų fiksavimas.
3 tema. Specifinės tam tikros tematikos duomenų bazės versus bendrosios paieškos sistemos.
4 tema. Mokslo informacijos tvarkymo įrankiai: RefWorks, Mendeley, Zotero, Deliciuos, bibliografinio aprašo rengimas, citavimas, autorių teisės.

Kiekvienam užsiėmimui skiriama po 1,5 val. Užsiėmimus galima jungti, rinktis vieną ar keletą aktualiausių. Galimi skirtingo lygmens užsiėmimai, pritaikyti visų pakopų studentams (bakalauro, magistro, doktorantūros) ir akademiniam personalui.

Esame atviri pasiūlymams – galime parengti seminarus individualia dominančia tema informacijos išteklių paieškos ir naudojimo, atvirosios prieigos ir mokslinės komunikacijos klausimais.

Rengiame bibliotekos paslaugų pristatymą ir ekskursijas po bibliotekos patalpas. Pristatymo ir ekskursijos trukmė – viena valanda. Ekskursijos ir pristatymai rengiami Centrinėje bibliotekoje ir/arba Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis el. paštu, telefonu (8 5) 268 7130.

Kitais mokymų Vilniaus universiteto bibliotekoje klausimais rašykite el. paštu arba skambinkite telefonu (8 5) 268 7133.