lt en

Komunikacijos fakultetas

Ada Jonienė
Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius

Centrinė biblioteka
Universiteto g. 3 (Prof. Jurgio Lebedžio kambarys, 221 kab.)
 Kontaktai: ada.joniene@mb.vu.lt
Tel.: (85) 268 7130

Skaityklos, kuriose sukaupta komunikacijos, bibliotekininkystės ir informacijos, žurnalistikos, žiniasklaidos vadybos, medijų, kūrybinių industrijų mokslų leidiniai, DVD filmų kolekcija, tarpdisciplininių studijų leidiniai bei kitų su komunikacijos bei žurnalistikos mokslais susijusių disciplinų leidiniai: Komunikacijos skaitykla, Žurnalistikos ir medijų skaitykla.

 

 

Duomenų bazės

Academic Complete (buvusi Ebrary)
Elektroninių knygų duomenų bazė įvairių mokslo sričių temomis. Pateikiama daugiau nei 70 000 el. knygų.

Academic Search Complete (EBSCO)
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

Brill Online Books
Humanitarinių, teisės, biologijos mokslų elektroninių knygų duomenų bazė.

Cambridge Journals on Cambridge Core
Leidyklos Cambridge University Press moksliniai žurnalai

Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)
Moksliniai įvairių sričių ir įvairių kalbų žurnalai, leidžiami centrinėje ir rytų Europoje.

eBooks on Cambridge Core
Kolekciją sudaro daugiau nei 33 000 pavadinimų Cambridge University Press ir jų partnerių leidžiamos elektroninės knygos įvairiomis temomis. Prieiga suteikiama iki 2019 m. birželio 31 d.

EBSCO eBook Academic Collection
Kolekciją sudaro įvairių mokslo sričių elektroninės knygos. Pateikiama daugiau nei 60 000 el. knygų.

Emerald Management eJournals Collection
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

Humanities International Complete (EBSCO)
Moksliniai žurnalai įvairiomis humanistikos temomis.

JSTOR
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO)
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų duomenų bazė

Lituanistika
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Newspaper Source (EBSCO)
JAV ir kitų valstybių laikraščių straipsniai

SAGE Journals Online
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

Springer LINK
Duomenų bazėje yra leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press visateksčiai moksliniai žurnalai biomedicinos, klinikinės medicinos, gamtos mokslų, fizikos, matematikos, inžinerijos, kompiuterijos, humanitarinių, socialinių mokslų ir kt. klausimais. 

Taylor&Francis
Mokslinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie įvairių mokslo sričių žurnalų. Prieinamas turinys iš naujausių einamųjų metų numerių bei visos 20 paskutinių metų publikacijos.

Wiley Online Library
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

Atvirosios prieigos ištekliai

Atviros prieigos žurnalų direktorija (DOAJ) – Atvirosios prieigos viso teksto mokslinių žurnalų katalogas. Tai didžiausia jau recenzuotų mokslinių straipsnių talpykla, kurioje vykdoma griežta žurnalų kokybės kontrolė. Į katalogą įtraukta daugiau nei 10 000 žurnalų, tarp jų ir Lietuvos žurnalai.

DART-Europe – Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 700 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 600 įvairių Europos universitetų.

Directory of Open Access Books (DOAB) – Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos.

Library of Congress – Skaitmeniniai rinkiniai, kuriuos sudaro įvairūs žemėlapiai, nuotraukos, laiškai, dienoraščiai, laikraščiai, garso įrašai ir istoriniai filmai.

Lietuvos HSM duomenų archyvas LIDA – Didžiausia socialinių ir humanitarinių mokslų empirinių duomenų kolekcija Lietuvoje, pateikianti prieigą prie visateksčių duomenų masyvų. 

Manuscriptorium – Skaitmeninėje bibliotekoje pateikiamos skenuotos knygos, rankraščiai, žemėlapiai ir kt. dokumentai.

OAPEN Library – Atvirosios prieigos knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

OpenDOAR – Išsamus pasaulio atvirosios prieigos talpyklų katalogas.

Oxford Journals Open Access – Atvira prieiga prie mokslinių straipsnių.

Project Gutenberg – Vieną didžiausių nemokamų el. knygų kolekcijų, kurioje šiuo metu yra daugiau nei 56 000 laisvai skaitomų knygų. Daugiausia leidinių yra anglų kalba, taip pat nemažai vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, olandų, suomių, kinų kalbomis.

UNESCO World Heritage publications – įvairus leidiniai pasaulio paveldo tema: periodiniai leidiniai, brošiūros, informacijos rinkiniai, knygos, žinynai, ataskaitos, pasaulio paveldo vietų žemėlapiai ir kt.

The New York Times – The New York Times leidžiamų laikraščių archyvas.

Žurnalai

El. knygos

Kitos naudingos nuorodos

Aruodai – duomenų bazė skirta lituanistikos paveldui. Joje pateikiama informacija iš archeologijos, etnologijos, folkloro, istorijos ir kalbotyros mokslo sričių.

Europeana – Europos Komisijos finansuojamas tinklalapis, skirtas Europos šalių kultūrai. Jį sudaro apie 6 mln. skaitmeninių objektų: paveikslai, žemėlapiai, muziejų eksponatų nuotraukos, knygos, laikraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, muzika, filmai, kronikos, TV transliacijos ir kt. Projekto partneriai yra įvairių šalių bibliotekos, archyvai, muziejai ir galerijos.

Kultūros vertybių registras – duomenų bazė rengiama Kultūros paveldo departamento, kurioje sukaupta informacija apie kilnojamąsias ir nekilnojamąsias Lietuvos kultūros vertybes.

Lietuviško paveldo užsienyje žemėlapiai (Global True Lithuania) – svetainėje kaupiama informacija apie su Lietuva susijusias vietas užsienyje.

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurioje skaitmenine forma kaupiama informacija apie unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informacija apie svarbiausius istorijos ir visuomenės reiškinius.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos elektroninis archyvas – elektroniniame archyve saugomi skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai (kultūros paveldo bei mokslo šaltiniai, senosios knygos ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, senieji atvirukai, piešiniai, fotografijos ir kt.), elektroniniai bibliotekos leidiniai.

Vilniaus universiteto bibliotekos virtualios parodos – bibliotekoje saugomo kultūros paveldo parodos virtualioje erdvėje.

Virtuali elektroninio paveldo sistema e.paveldas – didžiulis skaitmeninis lobynas, kuriame pristatomas skaitmenintas Lietuvos kultūros paveldas, sukauptas šalies bibliotekose, muziejuose ir archyvuose. Ši sistema suteikia prieiga prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų.

WDL (World Digital library) – skaitmeninto kultūros paveldo archyvas, kuriame galima rasti skaitmenines rankraščių, žemėlapių, retų knygų, filmų, garso įrašų, paveikslų, fotografijų ir architektūrinių brėžinių kopijas. WDL partneriais šiuo metu yra 136 institucijos iš 72 šalių. Pasaulio skaitmeninėje bibliotekoje pristatomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraščiai – 16–17 a. teismų knygos.

Oficialiosios statistikos portalas – Lietuvos oficialių statistinių duomenų sistema, kurioje statistinės informacijos vartotojai gali rasti įvairiais būdais pateiktą statistinę informaciją, taip pat užsakyti reikalingą statistinę informaciją, statistikos leidinius, pažymas.