lt en

Matematikos ir informatikos fakultetas

Milda Šakytė-Pakštaitė
Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius

Centrinė biblioteka
Universiteto g. 3 (Prof. Jurgio Lebedžio, 221 kab.)
Kontaktai: milda.sakyte@mb.vu.lt
Tel.: (85) 268 7130

Skaityklos, kuriose sukaupta šių dalykų kolekcija: Matematikos ir informatikos skaitykla, Technologijos mokslų skaitykla.

 

 

Prenumeruojamos duomenų bazės

Academic Search Complete (EBSCO)
Įvairių mokslo sričių žurnalai.

ACM Digital Library
Viena išsamiausių viso teksto straipsnių ir bibliografinių įrašų kolekcijų kompiuterijos ir informacinių technologijų tema.

Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO)
Kompiuteriniai mokslai.

IEEE Xplore Digital Library
Mokslinė literatūra elektros inžinerijos ir technologijų temomis.

MathSciNet
Bibliografinė matematikos srities duomenų bazė, jungianti matematinės literatūros apžvalgas, publikacijas, įskaitant bibliografinius duomenis iš senųjų suskaitmenintų straipsnių, kurie siekia XIX amžiaus pradžios. 

Passport (Euromonitor International)
Vartotojų ir rinkų analizė iš viso pasaulio, apimanti  apie 780 miestų, 210 šalių, bei susijusias pramonės šakas su archyvuotais duomenimis nuo 1997 m. ir prognozes iki 2020 m.

Springer LINK
Duomenų bazėje yra leidyklų Springer Verlag ir Kluwer Academic Press visateksčiai moksliniai žurnalai biomedicinos, klinikinės medicinos, gamtos mokslų, fizikos, matematikos, inžinerijos, kompiuterijos, humanitarinių, socialinių mokslų ir kt. klausimais. 

Taylor&Francis
Mokslinė duomenų bazė, suteikianti prieigą prie įvairių mokslo sričių žurnalų.  Prieinamas turinys iš naujausių einamųjų metų numerių bei visos 20 paskutinių metų publikacijos.

Atvirosios prieigos ištekliai

arXiv
Atvirosios prieigos teminė talpykla, skirta fizikos, matematikos, kompiuterių mokslams, kiekybinei biologijai, finansams ir statistikai.

Atviros prieigos žurnalų direktorija (DOAJ)
Atvirosios prieigos viso teksto mokslinių žurnalų katalogas, sukurtas 2003 m. Lundo universiteto bibliotekos ir globaliu mastu pripažintas kaip vienas sėkmingiausių projektų atviros prieigos judėjime. Tai didžiausia jau recenzuotų mokslinių straipsnių talpykla, kurioje vykdoma griežta žurnalų kokybės kontrolė. Čia pateikiami visų pagrindinių mokslo šakų žurnalai, kurių didžiąją dalį sudaro sveikatos ir socialinių mokslų žurnalai.

CiteSeer
Mokslinės literatūros atvirosios prieigos teminė talpykla ir paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiausiai kompiuterių ir informacijos mokslų literatūra. CiteSeer pateikia ir automatizuotą citavimo indeksavimą bei citavimų sąsajas.

DataCite
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.

CERES (Cranfield Collection of E-Research)
Pateikiami žurnalų straipsniai, tezės, disertacijos, įvairios techninės atatskaitos ir kt.

DART-Europe
Elektroninių tezių registras, pateikiantis prieigą prie daugiau nei 200 000 visateksčių tezių ir disertacijų iš daugiau nei 300 įvairių Europos universitetų.

Math-Net.Ru
Rusijos matematikos mokslų viso teksto straipsnių portalas. Taikomas 3 metų draudimo periodas (negalima skaityti viso teksto straipsnių).

Mokslo duomenų archyvas (MIDAS)
Įvairių mokslo sričių empiriniai duomenys ir kita su moksliniais tyrimais susijusi informacija.

OpenDOAR
Akademinių atvirosios prieigos talpyklų direktorija.

Registry of Open Access Repositories ROAR
Atvirosios prieigos talpyklų registras pateikiantis daugiau nei 1000 nuorodų į įvairias institucines talpyklas visame pasaulyje.

IEEE Open Access
Kolekcijoje pateikiami atvirosios prieigos straipsniai.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai

Project EUCLID Mathematics and Statistics Online

Žurnalai

Matematika

Informatika

El. knygos

Žodynai / Enciklopedijos