lt en

2016 m.VU tyrėjų publikacijų mokslometriniai rodikliai

2017-09-13

Š. m. birželio mėn. Clarivate Analytics duomenų bazei Web of Science Core Collection (toliau – WoSCC) atnaujinus citavimo duomenis, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius VU bendruomenei pristato 2016 m. paskelbtų VU tyrėjų publikacijų WoSCC indeksuojamuose leidiniuose bibliometrinę analizę.

2016 m. WoSCC registruota 1101 VU tyrėjų publikacija, paskelbta 601-ame WoSCC indeksuojamame leidinyje (2017 m. liepos duom.). Kaip ir praėjusiais metais, paskutinių penkerių metų duomenų statistika rodo, kad VU tyrėjų publikacijų ir leidinių, kuriuose yra skelbiama, rodikliai išlaiko nuoseklų didėjimą – kiekvienais metais leidinių, kuriuose publikuojama, skaičius padidėja vidutiniškai 1,06 karto, o VU publikacijų skaičius – 1,02 karto.

Analizuojant pagal publikacijos rūšį, 2016 m. WoSCC indeksuojamuose leidiniuose daugiausiai registruota VU tyrėjų mokslinių straipsnių – 873 publikacijos (77 proc.). Kitą dalį (27 proc.) sudaro konferencinė pranešimų medžiaga, konferencijų pranešimų santraukos, mokslinės apžvalgos, laiškai, redakciniai straipsniai, knygų apžvalgos, taisymai, knygų dalys ir biografinis straipsnis.

Susumavus WoSCC registruotas VU tyrėjų publikacijas pastebima, kad 2016 m. daugiausiai publikuota fizinių mokslų srityje (39 proc.), gyvybės ir biomedicinos mokslų srityje (31 proc.) bei technologijos mokslų srityje (21 proc.). Pagal kiekį mažiausiai VU tyrėjai publikavo socialinių bei menų ir humanitarinių mokslų srityse (9 proc. ir 3 proc.). Tokią skirtingų mokslų publikavimo apimtį lemia ir WoSCC specifika – didžioji dalis indeksuojamų leidinių yra tiksliųjų mokslų srities, žymiai mažiau – socialinių ir humanitarinių.

Atlikus kiekybinę analizę paaiškėjo, kad dauguma leidinių, kuriuose publikavo VU tyrėjai, turi mokslometrinius rodiklius: cituojamumo rodiklį (angl. impact factor) – 86 proc., h indeksą – 94 proc. 2016 m. VU tyrėjai tris kartus publikavo dviejuose leidiniuose (LANCET, NATURE PHOTONICS), kurių IF patenka tarp dvidešimt aukščiausiai vertinamų leidinių (iš viso WoSCC registruota virš 12 tūkst. leidinių).

VU tyrėjai, kaip ir praėjusiais metais, daugiausiai publikavo tuose leidiniuose, kurių bent viena dalyko kategorija priskirta aukščiausiems Q1 ir Q2 kvartiliams. Iš Q1 kvartiliui priskirtų VU tyrėjų publikacijas skelbiančių leidinių sąrašo galima išskirti net 16 leidinių, kurie dalyko kategorijos reitinge užima pirmą vietą.

2016 m. WoSCC registruotos 198 VU tyrėjų publikacijos (18 proc.), kurios paskelbtos 81-ame WoSCC indeksuojamame atvirosios prieigos leidinyje (įgyvendintas auksinis atvirosios prieigos kelias). Remiantis Sherpa/Romeo pateiktais duomenimis, 396 VU tyrėjų publikacijos (66 proc.) gali būti pasiekiamos per atvirąją prieigą, įkeliant šių publikacijų postprint arba leidėjo PDF versijas į eLABą talpyklą ir nurodant prieigos sąlygą „laisvai prieinama internete“ (įgyvendinamas žaliasis atvirosios prieigos kelias). Pažymėtina, kad atviroji prieiga turi tiesioginės įtakos publikacijų cituojamumui, todėl jos aktyvesnis įgyvendinimas pagerintų VU tyrėjų mokslinės veiklos matomumą.

Remiantis InCites analitinio įrankio duomenis, daugiausiai VU tyrėjų publikacijų paskelbta WoSCC bendradarbiaujant su Lietuvos akademine visuomene – 711 bendrų publikacijų. Analizuojant bendradarbiavimą tarp užsienio šalių pastebima, kad daugiausiai VU tyrėjų publikacijų paskelbta WoSCC bendradarbiaujant su JAV (198), Vokietija (198) Didžiąja Britanija (185) bei Prancūzija (181), o tarp organizacijų – su Prancūzijos Nacionaliniu mokslinių tyrimų centru (135), Paryžiaus-Saclay universitetu (113) ir Helsinkio universitetu (113).

Visus VU bendruomenės narius, kurie norėtų gauti išsamius bibliometrinės analizės duomenis, maloniai prašome kreiptis el. paštu rasa.aleksandrove@mb.vu.lt

Naujieną pateikė: VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius