lt en

Paroda „Olga Havlova (1933–1996)“

2018-04-04 iki 2018-05-07

Paroda veikia VU bibliotekos Galerijoje (III a., Universiteto g. 3) iki gegužės 7 d.
Olga Havlova buvo pirmoji Čekoslovakijos, o vėliau Čekijos Respublikos prezidento Vaclavo Havelo žmona, čekų visuomenės atmintyje išlikusi ne vien kaip savo vyro rėmėja, jo tekstų kritikė, bet ir kaip amenybė, kuri niekuoment nelikdavo Vaclavo Havelo šešėlyje ir pati aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje veikloje.

Būdama disidente, Olga Havlova teikė visokeriopą pagalbą šeimoms, nukentėjusioms nuo totalitarinio režimo. Vaclovo Havelo įkalinimo metu rūpinosi „samizdato“ (samizdatas, liet. savilaida – neoficialus, dažnai ir nelegalus knygų, žurnalų ir kitokių leidinių spausdinimas ar dauginimas Sovietų Sąjungoje ir kitose „realaus socializmo“ šalyse) knygų leidimu. Drauge su kitais disidentais įkūrė Neteisėtai patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenų gynybos komitetą.

Po 1989 m. Aksominės revoliucijos tapusi pirmąja šalies dama savo veiklą nukreipė į pagalbą žmonėms su sveikatos negalia, turintiems socialinės globos poreikių. 1990 metais įkūrė Geros valios komitetą (Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV)) – pirmąjį labdaros fondą tuometinėje Čekoslovakijoje. Olga Havlova iki pat paskutinių savo gyvenimo dienų nesiliovė domėtis neįgalių žmonių poreikiais, lankė organizacijas, teikiančias sveikatos apsaugos ir socialinės globos paslaugas, domėjosi naujų, pelno nesiekiančių organizacijų veiklai palankesnių įstatymų priėmimu. Olga Havlova tapo populiariausia moterimi Čekijoje, buvo apdovanota daugybe prestižinių apdovanojimų gimtojoje šalyje ir užsienyje. Atsisveikinant su Olga Havlova 1996-ųjų sausį minios žmonių didžiuliame šaltyje kantriai stovėjo prie Prahos pilies, norėdami nusilenkti ir padėkoti šiai išskirtinei asmenybei.

Olgos Havlovos atminimas neblėsta ir šiandien, praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams nuo jos mirties. Olgos Havlovos viziją vykdo Geros valios komitetas, kuris kasmet padeda tūkstančiams žmonių ir daugeliui pelno nesiekiančių organizacijų Čekijos Respublikoje. Apie Olgos Havlovos populiarumą byloja ši fotografijos paroda, atspindinti jos labdaringą veiklą. Per septynerius metus paroda aplankė daugiau nei septyniasdešimt Čekijos Respublikos miestų, buvo pristatyta Slovakijoje ir Lenkijoje.

Tikimės, kad ši paroda padės susipažinti su Olgos Havlovos asmenybe ir jos veikla.

Monika Granja, Geros valios komiteto – Olgos Havlovos labdaros fondo direktorė

 

Olga Havlova (mergautinė pavardė Šplíchalová, 1933 m. liepos 11 d. – 1996 m. sausio 27 d.) gimė daugiavaikėje šeimoje Žižkove, Prahoje, kur iškentė gana sunkią vaikystę. Baigusi mokyklą dirbo buhaltere, sandėlininke, pardavėja. Su Vaclavu Havelu susipažino 1953 metais, o 1964 metais už jo ištekėjo. Vaclavo Havelo laisvės atėmimo metu ji tęsė jo darbą „samizdat“ leidykloje Edice Expedice, dėl ko buvo apkaltinta Respublikos griovimu. Bendradarbiavo „Originalaus vaizdo“ žurnalo leidime, kuris dokumentavo disidentų veiklą tuometinėje Čekoslovakijoje. Vadovaudamasi Neteisėtai patrauktų baudžiamojon atsakomybėn gynybos komiteto tradicijomis su draugais iš Chartijos 77 įsteigė Geros valios komitetą, kurio tikslas buvo padėti žmonėms su sveikatos negalia ar socialinės globos poreikiu geriau integruotis į bendruomenę. Geros valios komitetas 1990 m. balandžio 12 d. buvo registruotas Vidaus reikalų ministerijoje. Vėliau, 1992 m. rugsėjo 23 d., buvo įregistruotas Olgos Havlovos fondas. Nuo to laiko organizacija naudoja jungtinį pavadinimą Geros valios komitetas – Olgos Havlovos labdaros fondas (GVK). GVK misija yra remti nevyriausybines pelno nesiekiančias organizacijas sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, humanitarinėje ir švietimo srityse, siekiančias sudaryti palankias sąlygas neįgaliųjų, paliktų vaikų, sergančių ir pagyvenusių žmonių integravimui į bendruomenę. GVK yra vienas iš seniausių ir žymiausių labdaros fondų Čekijos Respublikoje.

Nuo pat įsteigimo GVK rūpinosi sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos politikos gerinimu Čekijos Respublikoje. Vaikai psichiatrinėse ligoninėse būna labiausiai apleisti, todėl GVK nuolat stebėjo jų poreikius. Olga Havlova visada siekė integruoti neįgaliuosius į visuomenę ir rūpinosi jų švietimu.

Sveikatos apsaugos sritis ir dabar yra pats svarbiausias GVK darbas. Tarp kitų veiklos sričių yra švietimas, socialinės paramos programos ir žmogaus teisės.

Žmogaus teisių rėmimui 1995 metais buvo įsteigta Olgos Havlovos premija. Nuo to laiko ši premija kiekvienais metais yra skiriama tiems, kurie padeda kitiems nepaisydami savo asmeninės negalios.

 

Naujieną pateikė S. Misiūnienė