lt en

J. Lelewelio gimtadienio minėjimas ir lietuviškojo leidinio „Dvejetas bibliografinių knygų" sutiktuvės

2017-03-14

2017 m. kovo 22 dieną 16 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3) vyks J. Lelewelio veikalo Bibljograficznych ksiąg dwoje (Wilno, 1823‒1826) lietuviškojo leidinio Dvejetas bibliografinių knygų (3 tomai, 2011‒2016) sutiktuvės ir J. Lelewelio gimtadienio minėjimas.

Joachimas Lelewelis (1786–1861) – žymus plataus profilio mokslininkas humanitaras (istorikas, knygos mokslo teoretikas, bibliografas, kartografas ir kt.), Vilniaus universiteto dėstytojas (1815–1818) ir profesorius (1822–1824), idėjinis Filomatų ir Filaretų draugijų vadovas (1817 m. Vilniaus universitete įkurta slapta studentų organizacija puoselėjo savišvietos, dvasinio tobulėjimo, vėliau ir platesnius patriotinius bei politinius tikslus). Prasidėjus 1824 m. Filomatų bylai J. Lelewelis buvo apkaltintas žalinga įtaka jaunimui ir pašalintas iš Vilniaus universiteto. Šiandienos Vilniaus universitetas 2017 metus paskelbė Filomatų metais.

Dvejete bibliografinių knygų J. Lelewelis nagrinėja spaudos radimąsi ir raidą iki XIX a. Lenkijoje ir Lietuvoje, raštijos ir bibliotekų istoriją, teorinius ir praktinius knygotyros ir bibliotekininkystės klausimus. Šis veikalas – knygos mokslo paminklas, svarbus ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet ir Europos mokslo istorijai.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas kartu su Vilniaus universiteto biblioteka daugiau kaip prieš dešimtmetį subūrė grupę tyrėjų lietuviškajam L. Lelewelio veikalui parengti. Pirmame (2011) ir antrame (2015) lietuviško leidinio tomuose (juos parengė doc. dr. Alma Braziūnienė) skelbiamas lietuviškas J. Lelewelio veikalo vertimas su Vido Račiaus parengtais komentarais, trečiame (2016) – prof. dr. Aušros Navickienės studija apie J. Lelewelį ir jo Dvejetą bibliografinių knygų bei didelė anotuota asmenvardžių rodyklė (parengė Vidas Račius, redagavo Viktorija Vaitkevičiūtė). Vertėja Aldona Baliulienė (1937–2017) sugebėjo meistriškai lietuviškai perteikti sudėtingą, enciklopedinių žinių prisodrintą ir tropų nestokojantį XIX amžiaus J. Lelewelio tekstą. Knygą išleido Versus aureus leidykla (dailininkas Saulius Bajorinas) Vilniaus universiteto istorijos šaltinių serijoje Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis (serijos redaktorių kolegijos pirmininkas prof. dr. Rimvydas Petrauskas).

Renginyje dalyvaus Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Artūras Žukauskas, Lenkijos instituto direktorius Marcin Łapczyński, Vilniaus universiteto profesoriai habil. dr. Vygintas Bronius Pšibilskis, habil. dr. Domas Kaunas, habil. dr. Eugenija Ulčinaitė, dr. Rimvydas Petrauskas, dr. Aušra Navickienė, docentė dr. Alma Braziūnienė, dr. Domininkas Burba (Lietuvos edukologijos universitetas).

Renginį ves Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas prof. dr. Andrius Vaišnys. Veiks serijos Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis leidinių paroda. Grieš Vilniaus universiteto kamerinio orkestro (vadovas Paulius Bernardas Koncė) styginių kvartetas.