lt en

Konferencija

2010-11-22

Konferencija „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos“ vyks gruodžio 11 d.,  šeštadienį, 10 val. LMA Didžiojoje konferencijų salėje, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Pastaruosius kelis dešimtmečius mokslo darbų publikavimo sistema pasaulyje išgyvena didelius sunkumus, kurių sprendimas reikalauja esminių pokyčių. Šią sistemą vienaip ar kitaip veikia skirtingos interesų grupės: tarptautinės komercinės leidyklos, nacionalinės kiekvienos valstybės mokslo politiką vykdančios institucijos  ir akademinė bendruomenė. Esminiams pokyčiams vykdyti svarbu turėti kaip galima platesnį ir gilesnį sistemos vaizdą. Tam tikslui LMS kviečia akademinės bendruomenės narius, mokslinės komunikacijos specialistus ir mokslo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų atstovus konferencijoje svarstyti šiuos klausimus:

  • Kokia yra šiuolaikinė mokslo darbų publikavimo sistema ir jos tikslai?
  • Ar pakankamas mokslo publikacijų prieinamumas?
  • Ar turime priemonių mokslo darbų publikacijų nuosavybės teisėms suvaldyti ar paveikti?
  • Kas lemia ir kaip vertinti mokslo darbų kokybę?
  • Ar pakankamai gerai veikia dabartinė mokslo darbų recenzavimo sistema?
  • Ar gali mokslo politikos svertai paveikti mokslo darbų kokybę?

Konferencijos tikslas – šiandieninės situacijos Lietuvoje svarstomais klausimais apibūdinimas pasauliniame kontekste. Kviečiame kritiškai pažvelgti į mokslo darbų publikavimo, vertinimo ir prieigos sistemos Lietuvoje būklę ir teikti konkrečius siūlymus ją tobulinant.

Numatomi pranešėjai: E. Dagienė, V. Daujotis, J. Kuprienė, R. Norvaiša, Ž. Petrauskienė,             A. Račkauskas, M. Radavičius, P. Subačius, N. Šepetys, G. Tamulaitis.

Konferencijos programą galima rasti čia.

Konferencijos organizatoriai: R. Norvaiša, J. Kuprienė.

el. paštas:  lms@ktl.mii.lt