lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: diena Klaipėdoje

2017-09-27

Vilniaus univeristeto biblioteka įgyvendina projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje" orientuotą į senojo paveldo sklaidą ir bendruomeniškumą Lietuvos regionuose. Projekto metu pristatoma ta bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turi unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje.

Spalio 5 d. biblioteka pristatė parodą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.  Joje tą dieną taip pat vyko Klaipėdos knygų mugė.

Renginio metu tradiciškai buvo pristatyta Vilniaus universiteto biblioteka, jos veikla, atliekami moksliniai tyrimai, leidybinė veikla. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Bumblauskas skaitė pranešimą „Klaipėda Lietuvos tapatybės vingiuose“. Ne vieną nusišypsoti ir net aikčioti privertė istorinis Lietuvos etnografinis skirstymas, profesoriaus pastebėjimai apie Mažąją Lietuvą. Susirinkusiems buvo pristatyta paroda „Klaipėdos krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“.

Klaipėdiečiai tą dieną galėjo pamatyti XVI–XX a. Klaipėdos krašto rankraštinius ir spausdintus leidinius. Vienas seniausių buvo šaukimo į Žemaitijos seniūno teismą Žemaitijos žemininkui Jonui Ganusovičiui byloje su broliais Adomu ir Petru Ganusovičiais dėl skolos rankraštis (1552). Minėtina žymaus XVII a. prancūzų kartografo Nicolas Sansono d'Abbéville‘io žemėlapis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijomis – spalvintame žemėlapyje pavaizduotas Kuršas, Žiemgala, Žemaitija, miestai ir upės; Klaipėdos pilies apgulties, vykusios per Septynerių metų karą, planas (1761), kuriame matomi buvę XVII a. perstatytos pagal olandų sistemą bastioninės pilies įtvirtinimai; rankraštiniai XIX a. Klaipėdos krašto lietuviškų giesmių giesmynai „Eigene Choralmelodien für Kirche und Haus in den litauischen Gemeinden“ (XIX a. pab.), „Giesmių balsai“ (1894); Danieliaus Kleino „Grammatica Litvanica...“ (1653), kuriai prakalbą parašė Simonas Dachas, vadinamas pirmuoju ir žymiausiu XVII a. Klaipėdos poetu; vieno žymiausių Prūsijos kultūros istorikų, iš Klaipėdos krašto kilusio mokslininko Mato Pretorijaus veikalas „Istorinės žinios apie senovės prūsų kalbą“ (1731) ir kt. Žiūrovus turėjo sudominti ir parodoje eksponuojami Lietuvos floros tyrimų pradininko, švietėjo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos laiškas botanikui, Vilniaus universiteto medicinos profesoriui Johanui Frydrichui Volfgangui, kuriame rašoma apie Žemaitijos augalus (1824), filosofo Vydūno laiškai ir atvirlaiškiai Martynui Jankui (1899–1906), Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo, aušrininko Jurgio Mikšo atminimų albumas (1883–1886), kuriame gausu Lietuvai svarbių asmenybių autografų. XX a. Klaipėdos krašto ir Lietuvos istorijos tarpsnį liudijo eksponuojami užsienio reikalų ministro Voldemaro Čarneckio įgaliojimo Lietuvos delegacijai pradėti derybas su Vokietijos vyriausybe dėl suvereniteto teisių į Klaipėdos kraštą perdavimo Lietuvos Respublikai mašinraštis (1924); vieno 1923 m. Klaipėdos sukilimo organizatorių Antano Gravrogko rankraštis „Mano atsiminimai iš Klaipėdos sukilimo“ (1938); Klaipėdos miesto policijos valdyboje išduotas vidaus pasas diplomatui Albertui Geručiui (1935); Prezidento Antano Smetonos įgaliojimas Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktoriui Jonui Norkaičiui derėtis ir pasirašyti sutartį tarp Lietuvos ir Vokietijos dėl laisvosios zonos Klaipėdos uoste (1939) ir kiti dokumentai.

2017-aisiais minimos 120-osios Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės (1897–1978) gimimo metinės. Pripažinimo literatūros srityje sulaukė 1935 m. išleidusį romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Už šį kūrinį 1936 m. rašytojai paskirta Lietuvos valstybinė literatūros premija. Parodoje buvo eksponuojamas romano egzempliorius su vyriausybinės komisijos nutarimu, pasirašytu Lietuvos Respublikos švietimo ministro Juozo Tonkūno, pristatyti kūrinį premijai gauti.

Vilniaus universiteto bibliotekos dienos Klaipėdoje dalyviai neskubėjo skirstytis – kas atidžiai studijavo eksponuojamus dokumentus, kas šiltai bendravo su prof. A. Bumblausku.

Renginio akimirkos: https://www.flickr.com/photos/vu_library/albums/72157687770873793