lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: diena Telšiuose

2017-09-28

2017 m. spalio 4 d. Vilniaus universiteto biblioteka, įgyvendinama projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“, lankėsi Žemaitijos sostinėje Telšiuose.

Renovuotoje Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje tą dieną vyko knygų mugė – VU bibliotekos renginys įsiliejo į mugės programą. VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė supažindino renginio dalyvius su VU bibliotekos veiklomis, susijusiomis su kultūros paveldu, jo puoselėjimu ir išsaugojimu. Gausiam susirinkusiųjų ratui buvo pristatyta pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo „Katekizmo“ faksimilė. Apie jos gamybą, medžiagas, patirtis, pasaulines faksimilių gaminimo tendencijas ir įdomybes pasakojo pati šios faksimilės autorė Kamilė Kalibataitė.

Parodos svečiams buvo suteikta galimybė patiems įvertinti dokumentą, jį paliesti. K. Kalibataitė bibliotekai padovanojo jos pačios įdomiai įrištą Edgaro Alano Po kūrybos tomelį.

VU bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojas Paulius Bagočiūnas renginio dalyviams pristatė parodą ir papasakojo apie atvežtus XVII–XX a. su Telšių kraštu susijusius dokumentus. Iš jų minėtina žymaus XVII a. prancūzų kartografo Nicolas Sansono d'Abbéville‘io žemėlapis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijomis – spalvintame žemėlapyje pavaizduotas Kuršas, Žiemgala, Žemaitija, miestai ir upės; Žemaitijos kunigaikštystėje 1712–1716 m. surinkti padūmės mokesčiai su Telšių seniūno Jono Kalinausko parašu (1716); raštas, kuriuo Žemaičių vyskupas Jonas Mikalojus Zgierskis patvirtina altaristos testamentą (1713); Žemaitijos kunigaikštystės 1712–1716 m. hibernos mokesčio tarifų registras (1717), kuriame be daugelio kitų surašyti ir Telšių valsčiai (pavietai); Telšių miesto žemių ribų, besiribojančių su kitomis valdomis, planas (1806), nubraižytas pagal Telšių apskrities mokyklų mokinių atliktus miesto žemių matavimus; Telšių bernardinų vienuolyno planas (1800), kuriame pažymėta Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, mokykla, malūnas, bravoras, varpinė ir kt. pastatai; raštas, kuriuo Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis suteikia leidimą laikyti mišias Gegrėnų koplyčioje (Alsėdžiai, 1763); popiežiaus Pijaus IX prakalbos, sakytos Romoje 1854 m., vertimas į lietuvių kalbą ir Motiejaus Valančiaus palydimasis raštas (Varniai, 1855) ir kt. Telšiškiai taip pat turėjo galimybę pamatyti istoriko Simono Daukanto Varniuose baigtą rašyti savo paskutinį istorijos darbą „Pasakojimas apej Wejkałus Lietuwiu tautos senowie kur trumpaj apraszia Jonas Einoras...“ (1850); poeto Antano Strazdo, rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos autografus, Plungės dvaro svečių knygą su vyskupo Antano Baranausko įrašu; filosofo Vydūno laišką Juozui Tumui-Vaižgantui (1923); rašytojų Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, kurios pasirašinėjo drauge parašytus kūrinius slapyvardžiu Dvi Moteri, pjesės „Kajp kas išmana, tejp savi gana“ rankraštį, rašytą Žemaitės ranka ir daugelį kitų.

VU bibliotekos darbuotojams diena Telšiuose pralėkė greitai ir buvo kupina gerų įspūdžių. Telšių biblioteka sužavėjo ne tik darbuotojų svetingumu, bet ir jaukumu bei pro langą atsiveriančiais įspūdingais miesto Katedros ir Masčio ežero vaizdais.

Renginio akimirkos:

https://www.flickr.com/photos/vu_library/albums/72157687107204460