lt en

Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: kelionės tęsiasi

2017-04-12

Vilniaus universiteto biblioteka jau 3 metus tęsia projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje". Šiais metais numatyta aplankyti 5 Lietuvos miestai – Panevėžys, Klaipėda, Telšiai, Raseiniai ir Zarasai.

Projektas orientuotas į senojo paveldo sklaidą ir bendruomeniškumą Lietuvos regionuose. Projekto metu pristatoma ta bibliotekoje saugomo kultūros paveldo (rankraščiai, knygos, kartografija, grafika, senoji fotografija) dalis, kuri labiausiai atspindi Lietuvos ir konkretaus regiono istoriją. Renginių dalyviai turės unikalią progą savame krašte pamatyti įdomiausius dokumentus, saugomus VU bibliotekoje, kuriais žavisi garbingiausi pasaulio svečiai, atvykę aplankyti Vilniaus universitetą.

Tretieji projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ metai prasidėjo viename didžiųjų Lietuvos miestų – Panevėžyje. Balandžio 20 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo paskelbta Vilniaus universiteto bibliotekos diena.

Vilniaus universiteto bibliotekos dienos renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Panevėžio vicemeras Petras Luomanas. VU bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai doc. dr. Marija Prokopčik tradiciškai pristatė VU bibliotekos istoriją, veiklą, vykdomus mokslinius kultūros paveldo tyrimo projektus, leidybinę veiklą. Didelę patirtį turinti VU bibliotekos restauratorė Birutė Valatkienė kalbėjo apie šiuolaikines restauravimo technologijas, kurios padeda ne tik išsaugoti kultūros paveldo dokumentus ateities kartoms, bet ir daug ką atrasti. Pavyzdžiui, buvo manoma, kad Martyno Mažvydo „Katekizmas“ (1547) buvo išspausdintas ant popieriaus be jokių vandenženklių, bet naujosios technologijos leido pamatyti ką kita – karūnos formos vandenženklį. Pagal vandenženklį galima ieškoti, kur ir kurioje popieriaus liejykloje buvo pagamintas popierius – tai postūmis naujiems tyrimams ir ieškojimams, kur taip pat galima pritaikyti naująsias technologijas.

Renginio svečiai apžiūri parodą

Spaustuvės „Petro ofsetas“ rinkodaros ir reklamos direktorė Kamilė Kalibataitė paaiškino, kas yra tikroji knygos faksimilė, kaip ji susieja dabartį su knygos kūrimo istorija, išsamiai ir įdomiai papasakojo apie du savo projektus – Kristijono Donelaičio „Metų“ (2014) ir pirmosios spausdintos lietuviškos knygos M. Mažvydo „Katekizmo“ (2017) – faksimilių gamybą ir leidimą, atsakė į klausimus. Gausiai susirinkę renginio dalyviai turėjo galimybę pavartyti abi autorės sukurtas faksimiles. VU bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė pristatė įdomiausius Panevėžio krašto dokumentus, saugomus VU bibliotekoje, kuriuos panevėžiečiai galės pamatyti parodoje „Panevėžio krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“. Parodoje eksponuojama žymių su Panevėžiu susijusių žmonių – Mato Grigonio, Juozo Balčikonio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės – laiškai ir atvirlaiškiai. Trijų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, turinčių sąsajų su Panevėžiu, autografai. Eksponuojami ir senieji dokumentai, kurių seniausias datuojamas 1594 metais ir daugelis kitų.

Renginio svečiai

Po renginio VU bibliotekos komanda pasivaikščiojo po Panevėžio viešąją biblioteką, susipažino su jos skyriais ir žmonėmis, aplankė nedidelį, bet jaukų ir įdomų Panevėžio kraštotyros muziejų.