lt en

Seminare aptarta bibliotekų plėtra skaitmeniniame amžiuje

2017-03-08

Kovo 16 d. VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko seminaras „Bibliotekų plėtra skaitmeniniame amžiuje". Jį vedė prof. Dr. Andreas Degkwitz, Berlyno Humboldtų universiteto bibliotekos direktorius, Potsdamo aukštosios mokyklos Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto garbės profesorius.

Seminare buvo aptartos informacinės technologijos, skaitmeninės medijos ir kaip jų įvairovė keičia bibliotekų veiklas. Prisimindamas praeitį ir žvelgdamas į ateitį, Dr. Andreas teigė, kad bibliotekos gali būti ramios – spausdintos knygos išliks, tačiau bibliotekų plėtros tendencijoms vis didesnės įtakos turės skaitmeninis turinys ir jo kūrimą palaikančios technologijos. Vis svarbesni tampa ne tekstai, o duomenys ir įvairialypiai medijų komponentai bei formos.

Ypač daug dėmesio seminare buvo skirta debesų kompiuterijos pagrindu veikiančioms bibliotekinėms sistemoms (ALMA, VMS) ir tai kaip jos sąlygoja metaduomenų ir darbo procesų standartizavimą. Profesoriaus teigimu, nors ir yra tam tikros rizikos, kaip duomenų saugumo užtikrinimo problemos, priklausomybė nuo tiekėjų – bibliotekos turi tęsti darbą su šiomis sistemomis, konfigūruoti naujas, nepaisant to, kad tai sukelia vis didesnių išlaidų ir naujų gebėjimų IT srityje poreikį.

Priimant šiuos naujus iššūkius, efektyvesnį darbą galėtų užtikrinti didesnis bibliotekų bendradarbiavimas dalinantis duomenimis, jungiant, kuriant bendras duomenų tvarkymo sistemas. Naujų sistemų diegimas, anot profesoriaus pareikalaus darbo procesų standartizavimo, tačiau tai nereiškia, kad priimant išorinių bendrovių standartus bibliotekos praras savo veiksmų laisvę, nors jos, žinoma, turės ir mažiau.

Seminaro pranešime nemažai kalbėta ir apie vartotojų poreikius. Profesorius įžvelgia dabar vyraujančią prarają tarp bibliotekininkų ir vartotojų, tad skatina bibliotekas kuo daugiau bendrauti ir bendradarbiauti su vartotojais tam išnaudojant interneto ir naujųjų medijų skaitmeninį potencialą.

Antra seminaro „Bibliotekų plėtra skaitmeniniame amžiuje" dalis buvo skirta grupiniam darbui. Dalyviai turėjo dar kartą prisiminti seminaro temas ir išsakyti savo asmenines įžvalgas, net pabandyti paspėlioti, kaip dar gali keistis bibliotekos ateityje, nuolat turėdamos taikytis prie visuomenės poreikių.

Taigi renginys, sulaukęs per šimto bibliotekų atstovų susidomėjimo iš visos Lietuvos, parodė, kad seminaro tema yra labai aktuali ir šalies bibliotekininkai žingeidūs užsienio ekspertų patirtims bei įžvalgoms. Atsisveikindama VU bibliotekos gen. direktorė Irena Krivienė, pasidžiaugė, kad susitikimai su kolegomis vyksta ne tik siekiant išspręsti konkrečius klausimus ar problemas, bet ir tiesiog norint padiskutuoti, pakalbėti, pasidalinti mintimis įvairiais bibliotekiniais klausimais.

Seminaro akimirkos.