EN

Kviečiame siūlyti bibliotekai įsigyti knygas, reikalingas studijoms ir/ar moksliniams tyrimams vykdyti. Sprendimą įsigyti siūlomas knygas priims bibliotekininkai ekspertai, atsižvelgdami į Bibliotekos kolekcijų plėtros politiką. Jau pasiūlytų knygų sąrašas.


Knygos informacijaJūsų informacija:

Jūsų duomenys reikalingi tik informavimui apie priimtą sprendimą