lt en

Knygų kolekcijos

VU bibliotekos paveldo knygų kolekcijos

Bibliotekos fonduose yra daugelio kultūros veikėjų dovanoti rinkiniai ir leidiniai, kurie surinkti į atskiras kolekcijas.

1. Proginės kolekcijos

1.

 VVU MB 400 metų jubiliejus 

MB

~700 egz.

2.

 VVU 400 metų jubiliejus

VVU

~ 4000 egz

3.

Dovanos Vilniaus universitetui

DVU

Įvairūs spaudiniai dovanoti  VU

~443 egz. ir dar pildoma

2. Institucijų, visuomeninių organizacijų kolekcijos

1.

Prezidentinė kolekcija

PRE

 Diplomatinės  LR Prezidentūros dovanos.

~1259 egz.

2.

 Limburgo vyskupijos dovana

LV

~18000 egz.

3.

Amerikos lietuvių knygų kolekcija

ALK

36 egz.

3. Teminės kolekcijos

1.

 Judaikos kolekcija

JF

Spaudiniai, susiję su žydais; žydų raštija

~ 4200 egz. ir dar pildoma

2.

 Krymo karaimų kolekcija

KK

Spaudiniai, susiję su karaimų istorija, kultūra; karaimų raštija ~ 1500 egz.

3.

Orientalistikos fondas

OR

Spaudiniai, susiję su Rytų kultūra, istorija ir kt.

~ 2080 egz. ir dar pildoma

 

4. Asmenų kolekcijos

1.

Antonas Antanovičius (1910–1980), slavistas, doc., Vilniaus universiteto dėstytojas

AA

~500 egz.

2.

Alfonsas Basalykas  (1924–1986), geografas, prof., Vilniaus universiteto dėstytojas

AB

~ 220 egz.

3.

Aleksandras Dobrianskis (1889–1965), chemikas

AD

~ 1800 egz.

4.

Albertas Gerutis (1905–1985),  diplomatas, spaudos darbuotojas

AG

~ 5300 egz.

5.

A. Jurkus, Kanados lietuvis

AJ

30 egz.

6.

 Algirdas Julius Greimas (1917–1992), lingvistas, semiotikas

AJG

~50 egz.

7.

Aldona Liobytė (1915–1985), vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė

AL

~600 egz.

8.

Antanas Juozas Mažiulis (1914–2007), lituanistas, etnografas

AM

~4000 egz.

9.

Algirdas Mošinskis (1905–1991), inžinierius, architektas

AMo

~600 egz.

10.

 Adolfas Nezabitauskas (1903–1969), žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas

AN

3 egz.

11.

 Antanas Paplauskas-Ramunas (1910–1974), pedagogas

AP

60 egz.

12

Angelė Vyšniauskaitė (1919–2006), etnologė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė

AV

~1000 egz.

13.

Bronius Dundulis (1909–1999), istorikas, habil. dr., Vilniaus universiteto dėstytojas

BD

~1450 egz.

14.

Barbora Vileišytė (1918–2012), bibliotekininkė, spaudos tyrinėtoja, mokslų daktarė

BV

~30 egz.

15.

Česlovas Kudaba (1934–1993), geografas, Kovo 11-tos akto signataras, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

ČK

~500 egz.

16.

Dzidas Budrys (1903–1971), ekonomistas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

DB

~350 egz.

17.

Elvyra Glemžaitė  (1893–1958), pedagogė, kraštotyrininkė

EG

~250 egz.

18.

Elena Eimaitytė-Kačinskienė (1906–1989), bibliotekininkė (1941, 1943 – laikinai ėjo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorės pareigas)

EiK

17 egz.

19.

Elena Moncevičiūtė-Ėringienė (g.1927), gydytoja, habil. dr., profesorė

EME

~1500 egz.

20.

Jūratė ir Filibertas Valiūnai

FV

22 egz.

21.

Gerald L.Pocius, meno istorikas, folkloristas, dr. Niufaulendo universiteto dėstytojas

GLP

35 egz.

22.

Genius-Ginutis Procuta (g. 1933), Otavos (Kanada) universiteto profesorius

GP

~5000 egz.

ir dar pildoma

23.

Genadijus Vasiljevičius Judinas (1840–1912), rusų bibliofilas

GVJ

10 egz.

24.

Henrikas Zabulis  (1927–2010), filologas, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

HZ

~ 860 egz.

25.

Ivanas Lappo (1869–1944), istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

ILa

4 egz.

26.

Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904–1973),  lietuvių lyrikas, eseistas

JA

29 egz.

27.

Juozas Baldžius (iki 1939 m. – Baldauskas) (1902–1962), etnologas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

JB

~900 egz.

28.

Juozas Dalinkevičius  (1893–1980), geologas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

JD

~ 2400 egz.

29.

Jonas Dumčius  (1905–1986), filologas, antikinės literatūros tyrinėtojas, vertėjas, doc., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

JDu

~900 egz.

30.

Jonas Gelaževičius  (1921–2002), pedagogas, miškininkas, kraštotyrininkas

JG

~12000 egz.

31.

Jonas Juodišius  (1892–1950), generolas

JJ

~ 600 egz.

32.

Jonas Kruopas (1908–1975),  kalbininkas, VU dėstytojas

JK

~ 1200 egz.

33.

Jonas Laurinaitis  (1900–1981), agronomas, visuomenės veikėjas

JL

~ 160 egz.

34.

Jonas Otrembskis  kalbininkas, prof., Vilniaus ir Poznanės (Lenkija) universitetų dėstytojas

JO

~300 egz.

35.

Jonas Kubilius  (1921–2011), matematikas, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto rektorius ir dėstytojas

JoK

~25000 egz.

36.

Jonas Reitelaitis  (1884–1960), kunigas, istorikas, kraštotyrininkas

JR

~2000 egz.

37.

Jonas Šopauskas  (1900–1978), gydytojas, prof., Vilniaus universiteto dėstytojas

JoŠ

~2200 egz.

38.

Juozas Šliavas (1930–1979),  mokytojas, kraštotyrininkas

~900 egz.

39.

Jurgis Gimbutas  (1918–2001), statybos inžinierius, lietuvių architektūros tyrinėtojas, mokslo daktaras

JuG

104 egz.

40.

Juozas Riauba  (1910–1990), inžinierius

JuR

~950 egz.

41.

Konradas Juozas Aleksa (1881–1956), veterinarijos gydytojas, profesorius, Lietuvos Veterinarijos akademijos dėstytojas

KA

~900 egz.

42.

Kazys Bobelis   (1923–2013), gydytojas, visuomenės veikėjas, prof.

KB

~500 egz.

43.

Kęstutis Paulius Žygas (g. 1942), architektas, Lietuvos garbės konsulas Arizonos valstijoje (JAV)

KPŽ

9 egz.

44.

Kristina Rickevičiūtė  (1922–1984), filosofė, docentė, Vilniaus universiteto dėstytoja

KR

~1550 egz.

45.

Kazys Sideravičius  (1907–1971), žurnalistas

KS

~ 800 egz.

46.

Leonardas Kazimieras Andriekus (1914–2003),  poetas, kunigas, pranciškonas, bažnytinės teisės daktaras

LA

~ 400 egz.

47.

Levas Karsavinas  (1882–1952), istorikas, filosofas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

LK

~ 600 egz.

48.

Marija Gimbutienė (1921–1994), archeologė, etnologė, profesorė, Kalifornijos universiteto dėstytoja

MG

~ 300 egz.

49.

Matas Janus (Motiejus Janušauskas) (1910–2004), ekonomistas

MJa

~ 2550 egz.

50.

Mykolas Kaveckis  (1889–1968), geologas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

MKa

~ 100 egz.

51.

Marija Šlapelienė (1880–1977),  Vilniaus kultūros veikėja, knygininkė

~ 4000 egz.

52.

Olav Holden

OH

~ 550 egz.

53.

Pranciškus Eigminas (1936–2006), ekonomistas, dr., docentas, Vilniaus universiteto prorektorius, imtynininkas

PE

34 egz.

54.

Paulius Galaunė (1890–1988), dailės istorikas, muziejininkas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

PGa

107 egz.

55.

Petras Jakštas  (1899–1988), Lietuvos kariuomenės majoras, bibliofilas, kraštotyrininkas

PJ

~ 970 egz.

56.

Povilas Martinkus

PM

~ 2900 egz.

57.

Petras Matkevičius (1910–1985), bibliofilas, bibliografas

PMa

~ 200 egz.

58.

Povilas Snarskis (1889–1969), botanikas, prof. VU dėstytojas

PoS

~ 600 egz.

59.

Pranas Skardžius (1899–1975), kalbininkas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

PrS

~100 egz.

60.

Rostislavas Baublys (1909–1996), Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės veikėjas

RB

~ 2800 egz.

61.

Rolandas Pavilionis  (1944–2006), filosofas, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto rektorius ir dėstytojas

RP

~ 850 egz.

62.

Romanas Plečkaitis (1933–2009), filosofas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

RPL

~ 1350 egz.

63.

Petras Užkalnis (iki 1928 m. – Kvietinskas) (1907–1984), literatūros tyrinėtojas, filologijos m. kand., Vilniaus universiteto dėstytojas

PU

~ 3700 egz.

64.

Stasys Goštautas (g. 1939), meno ir literatūros tyrinėtojas, daktaras

SG

~ 700 egz.

65.

Stanislovas Lazutka  (1923–2009), istorikas, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

SL

~ 330 egz.

66.

Stanislovas Tarvydas  (1903–1975), geografas, docentas, Vilniaus universiteto dėstytojas

ST

~ 1400 egz.

67.

Vaclovas Biržiška  (1884–1956) – teisininkas, kultūros istorikas, bibliografas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų bibliotekų direktorius

VaB

~ 1500 egz.

68.

Vytautas Juozas Bieliauskas (1920–2013), psichologas, filosofas

VB

115 egz.

69.

Vacys Milius (1926–2005), etnologas, kraštotyrininkas, profesorius, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

VM

~ 6000 egz.

70.

Vytautas Saulius, knygų leidėjas (JAV)

VS

~ 200 egz.

71.

Vytautas Jonas  Šliūpas (g. 1930), inžinierius, visuomenės veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus

~ 50 egz.

72.

Vytautas Osvaldas Virkau (g.1930),  grafikas, tapytojas

VV

~ 280 egz.

73.

Vytautas Paulauskas  (1910–1991), matematikas, profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

VP

10 egz.

74.

Vincas Kisarauskas (1934–1988), dailininkas, dailėtyrininkas

VK

~ 700 egz.

75.

Vincas Žilėnas (1907–1982), istorikas, žurnalistas, muziejininkas

~ 220 egz.

76.

Zigmas Toliušis  (slapyv. Ringutis) (1889–1971), teisininkas

ZT

~ 2000 egz.

77.

Žibuntas Mikšys (1923–2013), dailininkas

ŽM

~ 3060 egz.

78.

Aleksas Stanislovas Girdenis (1937– 2011) – kalbininkas, profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

AlG

~ 500 egz

79.

Benediktas Juodka  (g. 1943), biochemikas, habil. dr., profesorius, Vilniaus universiteto rektorius ir dėstytojas

BJu

~ 300 egz.

80.

Jurgis Lebedys  (1913–1970), literatūros tyrinėtojas, profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

 

~ 4000 egz.

81.

Romualdas Misiūnas (g. 1945), istorikas, diplomatas

RM ~ 4700 egz.
82.

Elena Nijolė Bukelienė (1934–2006), lietuvių literatūros tyrinėtoja, profesorė, Vilniaus universiteto dėstytoja

EBu ~ 1550 egz.
83. Vaitkus, Juozas Vidmantas (g. 1941), Lietuvos fizikas, vienas iš puslaidininkių fizikos Lietuvoje plėtotojų, habil. dr., dėstytojas Vilniaus universiteto profesorius JV ~ 1720 egz.

Bibliotekoje sukauptas XIX-XX a I. pusės spaudinių rinkinys.  Rinkinį  sudaro knygos ir periodiniai leidiniai lietuvių bei užsienio kalbomis. Vertingiausios dalys yra Vilniaus Imperatoriškojo Universiteto (1803– 1832) knygos ir periodika užsienio kalbomis, lituanistiniai leidiniai, išleisti 1919–1945 m.

Dokumentų paieška vykdoma Virtualioje bibliotekoje arba kortelių vaizdų kataloge.