lt en

Konferencija „Reformatio Baltica. Reformacijos kultūrinė įtaka Baltijos jūros regiono metropolijoms“

Tikslus projekto pavadinimas Konferencija „Reformatio Baltica. Reformacijos kultūrinė įtaka Baltijos jūros regiono metropolijoms“ 
Tikslas Tarptautinės konferencijos organizavimas Vilniaus universitete 2015 m. rugsėjo 9 – 13 d. t. y. organizuoti 2 sekcijos „Lietuvos ir Lenkijos Respublika ir Prūsijos kunigaikštystė“ darbą ir parengti visos konferencijos programą lietuvių ir anglų kalbomis su visų pranešimų santrumpomis.
Rezultatai Laukiami rezultatai 2015-11-08 bus parengtas recenzijos straipsnis, surengta konferencija, išleista Konferencijos programa su visų pranešimų santraukomis.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2015-03-02 Iki 2015-10-31
Finansavimas Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Skirta 14 481,00 Eur.
Projekto vadovas Habil. dr. Axel Ernst Walter
Kontaktai Alina Kašponytė, Tel. 8 5 268 7100, el. p . alina.kasponyte@mb.vu.lt