lt en

LDK teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/

Tikslus projekto pavadinimas

LDK teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės  sukūrimas
www.teismuknygos.mb.vu.lt/

Tikslas

Projekto tikslas – suskaitmeninti 100 teismų knygų (50 000 lapų), parengti išsamius teismo knygų ir dalies jose esančių dokumentų aprašus, sukurti paieškos sistemą ir raštų duomenų bazę.

Rezultatai

Parengta skaitmeninimui ir suskaitmeninta 186 LDK teismų knygos; paregta 470 teismų knygų aprašų VUB katalogui; parengta 2500 dokumentų, sudarančių LDK teismų knygas aprašai, šių knygų kodikologiniai aprašai; parengtos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės ir kt.

Įgyvendinimo terminas

Nuo 2012-03-01 Iki 2015-12-31

Finansavimas

Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Skirta – 425 000,00 Lt (123 088,51 €)

Projekto vadovas

Dr. Marija Prokopčik

Kontaktai

Tatjana Timčenko, Tel. 8 5 268 7135, el. p. tatjana.timcenko@mb.vu.lt