lt en

Leidinio „Kirilika: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys“ išleidimas

Tikslus projekto pavadinimas Leidinio „Kirilika: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys“ išleidimas
Tikslas Parengti spaudai ir išleisti kirilikos (senųjų slaviškų knygų) katalogą, suregistruojant ir moksliškai aprašant VU bibliotekoje saugomus dalykiniu požiūriu vienalyčius leidinius, kuriuos vienija pagrindinis kriterijus – kalba.
Rezultatai Išleistas leidinys „Kirilika: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys“ 450 egz. tiražu.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2013-06-13 Iki 2013-12-13
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Skirta 13 000,00 Lt.
Projekto vadovas Nijolė Klingaitė-Dasevičienė
Kontaktai Ina Kažuro, el. p. ina.kazuro@mb.vu.lt