lt en

Leidinio „Liber extraodinarius provincialis / Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga“ išleidimas.

Tikslus projekto pavadinimas Leidinio „Liber extraodinarius provincialis  / Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga“ išleidimas.
Tikslas Parengti spaudai ir išleisti dviem kalbom (lotynų ir lietuvių k.) itin vertingą Vilniaus universiteto istorijos dokumentą „Liber extraodinarius provincialis“.
Rezultatai Leidinys „Liber extraodinarius provincialis  / Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga“ išleistas 300 egz. tiražu.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012-06-21 Iki 2012-11-30
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Skirta 10 000,00 Lt.
Projekto vadovas Nijolė Klingaitė-Dasevičienė
Kontaktai Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, el. p. nijole.klingaite@mb.vu.lt