lt en

Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams.

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams.
VUB – partneris, projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas.
Tikslas Projekto tikslas – siekiant gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas rengti, kaupti ir pateikti mokslo ir studijų elektroninius dokumentus dėstytojams ir studentams, vėliau – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams.
Rezultatai

Pagrindiniai uždaviniai: rengti ir diegti e. dokumentų parengimo, kaupimo ir pateikimo skaitytojams technologinius sprendimus; mokyti e. leidybos proceso dalyvius; atlikti bandomąjį (pilotinį) visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) užpildymą e. dokumentais; atlikti bandomąją VDDB eksploataciją; skleisti informaciją apie projektą.
edok.sf.library.lt/

Įgyvendinimo terminas Nuo 2005 m. Iki 2008 m.
Finansavimas ES Struktūriniai fondai
Projekto vadovas Antanas Štreimikis
Partneriai Projekte dalyvauja:
•    15 valstybinių universitetų,
•    15 valstybinių kolegijų,
•    Lietuvos mokslų akademija,
•    32 valstybiniai mokslo institutai.
Kontaktai Antanas Štreimikis, Tel. 8 698 75 791, el. p. antanas.streimikis@ktu.lt