lt en

Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas.

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas.
VUB – partneris, projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas.
Tikslas Projekto tikslas – siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB.
Rezultatai Siekiama unifikuoti paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, suderinti kuriamą VDDB su Europos ir pasaulio VDDB standartais. 
lvb.sf.library.lt/
Įgyvendinimo terminas Nuo 2005-03-07 Iki 2008-08-29
Finansavimas Projektą rėmė ES Struktūriniai fondai. Skirta 3,827682 mln. Lt.
Projekto vadovas Vilius Kučiukas
Partneriai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Kontaktai Vilius Kučiukas, tel. (37) 300 631, el. p.  Vilius.Kuciukas@internet.ktu.lt