lt en

Lietuvos virtualus universitetas (LVU)

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos virtualus universitetas (LVU) 
www.lvu.lt/cms/liedm/app 
VUB – dalyvis.
Tikslas LVU programos tikslas yra panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informacinių technologijų infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir padėti Programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, vykdyti ir plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje, teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslaugas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose.
Programos uždaviniai yra:
skatinti e. mokymosi procesus virtualioje erdvėje;
plėtoti Lietuvos e. mokymosi infrastruktūrą;
plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę;
plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūrą.
Rezultatai Sukurta Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. programa, skirta mokslui ir studijoms bei švietimui.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2007 m. Iki 2012 m.
Finansavimas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.
Projekto vadovas Programos tarybos pirmininkė – Nerija Putinaitė, el. p. nerija.putinaite@smm.lt
Partneriai Programos vykdytojai: Kauno technologijos universitetas; LABIIMSPP konsorciumas; LieMSISPP konsorciumas; LieDM konsorciumas.
Kontaktai Vaino Brazdeikis, el. p. vaino.brazdeikis@itc.smm.lt