lt en

Parodos, skirtos prof. L. Vladimirovo 100 metų sukakčiai paminėti, katalogo „Vetera reducta“ išleidimas

Tikslus projekto pavadinimas Parodos, skirtos prof. L. Vladimirovo 100 metų sukakčiai paminėti, katalogo „Vetera reducta“ išleidimas
Tikslas Surengti parodą, skirtą 100-ioms prof. L. Vladimirovo metinėms ir išleisti parodos katalogą „Vetera reducta“.
Rezultatai Projekto metu parengta vertingiausių grąžintų leidinių paroda, parengtas spaudai ir išleistas parodos katalogas „Vetera reducta“, prof. L. Vladimirovo jubiliejaus proga surengta mokslinė konferencija dokumentinio kultūros paveldo sugrąžinimo, identifikavimo, tyrimų ir kt. klausimais.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2012-09-26 Iki 2012-10-31
Finansavimas Finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Skirta 15 800,00 Lt.
Projekto vadovas Nijolė Klingaitė-Dasevičienė
Kontaktai Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, el. p. nijole.klingaite@mb.vu.lt