lt en

Tarptautinis projektas ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, liet. Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija)

Tikslus projekto pavadinimas Tarptautinis projektas ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, liet. Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija)
http://enrich.manuscriptorium.com/
VUB – projekto dalyvė.
Tikslas Suteikti vartotojui prieigą prie įskaitmeninto Europos senojo dokumentinio paveldo, pasklidusio įvairiose Europos kultūros institucijose, sukurti virtualią bendrą tyrimų erdvę, tinkamą rankraščiams, senosioms spausdintoms knygoms ir kt. istoriniams dokumentams tyrinėti.
Rezultatai Atnaujinta ir modernizuota didžiausia Europos rankraštinio paveldo skaitmeninė biblioteka Manuscriptorium, sukurti inovatyvūs įrankiai, leidžiantys efektyviai integruoti į biblioteką institucijų-partnerių skaitmeninį turinį bei pateikti pasauliui turimas vertingas kolekcijas.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2007 m. Iki 2009 m.
Finansavimas eContent Plus programos  ir VUB lėšomis finansuotas projektas. Bendrai numatytas biudžetas – 75 306,01 EUR.
Projekto vadovas Projektą koordinavo Čekijos nacionalinė biblioteka.
Logotipas
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt