lt en

Tęstinio leidinio „Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis“ leidimas

Tikslus projekto pavadinimas Tęstinio leidinio „Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis“ leidimas.
Tikslas
Projekto tikslas – išleisti Vilniaus universiteto bibliotekos metraštį, pristatantį atliktus tyrimus, siejamus su akademinių bibliotekų valdymu, jų veikla, taip pat VUB darbuotojų atliktus reikšmingus tyrimus įvairiomis temomis ir įvairių šalių mokslininkų straipsnius apie senąsias Lietuvos knygas, spausdintas kirilikos šriftu.
Projekto uždaviniai:
1) parengti metraštį spaudai (straipsnių anotacijų vertimas į anglų kalbą, užsienio autorių straipsnių anotacijos, straipsnių ir apžvalgų redagavimas, iliustracijų atrinkimas);
2) katalogo spaudos darbai.
Rezultatai VUB metraštis yra puiki galimybė supažindinti visuomenę su bibliotekoje atliktais tyrimais. Planuojamas išleisti metraštis yra ypač aktualus savo tematika: jame bus pristatomi 7 straipsniai, kuriuose analizuojami vis dar išsamių tyrimų laukiančios Lietuvos kirilikos šriftu spausdintos knygos. Kitą metraščio dalį sudarys straipsniai, parengti pagal pranešimus, kurie bus skaitomi 2015 m. spalio mėnesį Vilniaus universiteto bibliotekoje vyksiančioje konferencijoje, skirtoje aptarti akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros plėtrą. VUB metraštį taip pat papildys keletas bibliotekos darbuotojų straipsnių, kuriuose analizuojamos senosios knygos ir rankraščiai. Numatoma išleisti iki 300 egzempliorių.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2015-06-01 Iki 2015-11-30
Finansavimas Finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Skirta – 4 000 €.
Projekto vadovas dr. Marija Prokopčik
Kontaktai Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Tel. 8 5 268 7200, el. p. viktorija.vaitkeviciute@mb.vu.lt