lt en

Vilniaus universiteto bibliotekos senų rankraštinių knygų tekstų perkėlimas į kompaktinius diskus

Tikslus projekto pavadinimas Vilniaus universiteto bibliotekos senų rankraštinių knygų tekstų perkėlimas į kompaktinius diskus
Tikslas Išsaugoti VU bibliotekoje saugomas unikalias LDK XVI-XVIII a. rankraštines teismų knygas.
Rezultatai Skaitmenintos LDK Teismų knygos prieinamos kompaktiniuose diskuose.
Įgyvendinimo terminas Nuo 2000 m. iki 2004 m.
Finansavimas Finansavo Atviros visuomenės institutas ir Atviros Lietuvos fondas (Bibliotekų programa).
Skirta 26 065,00 USD (104 077, 50 Lt)
Projekto vadovas Birutė Butkevičienė
Logotipas
Kontaktai Elona Malaiškienė, Tel. 8 5 268 7141, el. p. elona.malaiskiene@mb.vu.lt