lt en

Centrinės bibliotekos skaityklos

Specialiųjų rinkinių skaityklos

 

Informacijos stalas

Universiteto g. 3 (I aukštas)
Tel. (8 5) 268 7147
Darbuotojai: Audronė Karalienė, Gražina Kisieliūtė, Ingrida Masalskytė, Urtė Milkintaitė.

Informacijos stalas dirba viso Centrinės bibliotekos darbo laiku.

Informacijos stale teikiama pagrindinė informacija apie bibliotekos paslaugas, registruojami nauji vartotojai, priimamos įmokos, spausdinami kuponai naudojimuisi daugiafunkciais įrenginiais, administruojama rezervuojamų patalpų paslauga, išduodamos ausinės ir išoriniai atminties kortelių bei CD-DVD  skaitytuvai.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Baltoji salė

Universiteto g. 3 (IV aukštas)
Tel. (8 5) 268 7122, Darbo laikas
Darbuotojai:  Audronė Rūkienė

18 darbo vietų. Atvirame fonde daugiau nei 2 tūkst. leidinių – lingvistiniai, daugiakalbiai žodynai ir specialiosios enciklopedijos.

VU bendruomenės nariai gali rezervuoti individualaus darbo vietą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į skaityklos darbuotojus.

Baltoji salė įsikūrusi buvusiose observatorijos patalpose. Čia galite susipažinti su išlikusiais senosios observatorijos eksponatais: gaubliais, teleskopais ir kitais įrengimais. Salėje rengiamos teminės parodos.

 

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Istorijos šaltinių skaitykla

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7124, Darbo laikas

18 darbo vietų, iš jų 3 kompiuterizuotos. Atvirame fonde daugiau kaip 15 tūkst. leidinių, susijusių su istorijos šaltiniais, jų tyrimais, istorijos mokslu ir studijomis.

VU bendruomenės nariai gali rezervuoti individualaus darbo vietą.

Skaitykloje galima dirbti su SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programa.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Joachimo Lelevelio salė 

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7124

Skaitykloje beveik tūkstantis leidinių, susijusių su Joachimo Lelevelio biografijos, mokslinės ir kūrybinės veiklos tyrimais. Taip pat čia rasite leidinius apie Vilniaus universiteto istoriją. Dėl leidinių kreiptis į Istorijos šaltinių skaityklos darbuotojus.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Česlavo Milošo skaitykla

Universiteto g. 3 (I aukštas)
Tel. (8 5) 268 7146, Darbo laikas
Darbuotojai: Audronė Karalienė, Gražina Kisieliūtė, Ingrida Masalskytė, Urtė Milkintaitė.

3 neformalios darbo-bendravimo erdvės, 16 minkštasuolių. Atvirame fonde daugiau nei 11 tūkst. grožinės literatūros leidinių. Kolekcijos pagrindą sudaro pasaulinė literatūros klasika, premijuoti kūriniai, vertingiausia šiuolaikinė literatūra lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir lenkų kalbomis. 

Atskiri skyriai skirti prozai, poezijai, antikinei literatūrai, vaikų literatūrai bei lietuvių autorių grožinei kūrybai, išverstai į kitas užsienio kalbas.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Filosofijos skaitykla

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7140, Darbo laikas
Darbuotojai: Evelina ŠarnienėAušrinė Nekrošienė

37 darbo vietos, iš jų 12 kompiuterizuotos. Du reguliuojamo aukščio stalai. Viena ergonominė kėdė (daugiau galimybių nei standartinėje kėdėje sureguliuoti aukštį ir ranktūrius pagal individualius poreikius).

Atvirame fonde daugiau nei 31 tūkst. leidinių – edukologijos, filosofijos, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo ir medicinos studijų literatūra.

Skaitykloje galima dirbti su SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programa.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Filologijos skaitykla

Universiteto g. 3 (II aukštas)
Tel. (8 5) 268 7109, Darbo laikas
Darbuotojai: Rita GruodytėJoana Bartkevičienė

51 darbo vieta, iš jų 10 - kompiuterizuotos. Atvirame fonde daugiau nei 26 tūkst. leidinių - literatūros mokslas, tautosaka, kalbotyra, pagrindiniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, filologinės krypties periodiniai leidiniai ir leidinių vokiečių kalba kolekcija.

Teikiamos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos.

Vokiškų leidinių kolekcijoje (Deutsche Bibliothek) leidinių apie vokiečių kalbą, literatūrą ir kultūrą: šiuolaikinė vokiškai kalbančių šalių literatūra, kalbotyros ir literatūrologijos leidiniai; vokiečių kalbos metodinė medžiaga; nesudėtinga literatūra vokiečių kalba (nuo pradinio kalbos mokėjimo lygio); mokslo populiarinimo literatūra apie Vokietijos geografiją ir istoriją; Vaidybiniai ir dokumentiniai DVD filmai. Išsamesnę informaciją apie vokiškų leidinių kolekciją teikia jos kuratorė Rita Gruodytė.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Žurnalistikos ir medijų skaitykla

Universiteto g. 3 (II aukštas)
Tel. (8 5) 268 7114, Darbo laikas
Darbuotoja: Jolita Jurėnaitė, Gražina Kisieliūtė.

31 darbo vietos, iš jų 10 kompiuterizuotų. Atvirame fonde daugiau nei 12 tūkst. leidinių – naujausi žurnalistikos, žiniasklaidos vadybos, medijų, kūrybinių industrijų, ekonomikos, šiuolaikinės humanistikos leidiniai, pagrindinių humanitarinių ir tarpdisciplininių studijų leidiniai bei DVD filmų kolekcija. 

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Periodikos skaitykla

5 darbo vietos su plačiais stalais, mikštasuoliai. Atvirame fonde – naujausi politikos, kultūros ir meno žurnalai ir laikraščiai, leidžiami Lietuvoje ir užsienyje.

Darbo laikas

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Lituanistikos skaitykla

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7132 arba (8 5) 268 7130, Darbo laikas
Darbuotojai: Aida Jokimčiūtė.

22 darbo vietos, iš jų 7 kompiuterizuotos ir 5 skirtos neformaliai komunikacijai. Vienas reguliuojamo aukščio stalas. Viena ergonominė kėdė (daugiau galimybių nei standartinėje kėdėje sureguliuoti aukštį ir ranktūrius pagal individualius poreikius).

Atvirame fonde daugiau kaip 10 tūkst. leidinių - moksliniai tyrinėjimai apie Lietuvos istoriją, kalbą, literatūrą, geografiją, etnografiją, religiją, kultūrą ir meną.

Skaitykloje galima dirbti su SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programa.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Prof. Jurgio Lebedžio kambarys

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7132 arba (8 5) 268 7130

7 darbo vietos. Atvirame fonde daugiau nei 5 tūkst. leidinių. Skaitykos fondą sudaro asmeninė prof. Jurgio Lebedžio biblioteka, informaciniai leidiniai (žinynai, rodyklės), susiję su kalbos, literatūros, kultūros tyrimais.

Dėl skaityklos leidinių kreiptis į Lituanistikos skaityklos darbuotoją.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Orientalistikos skaitykla

Universiteto g. 3 (IV aukštas)
Tel. (8 5) 268 7157, (8 5) 268 7283 Darbo laikas
Darbuotojai:  Audronė Rūkienė

19 darbo vietų, iš jų 5 kompiuterizuotos. Atvirame fonde beveik 8 tūkst. leidinių – moksliniai ir mokomieji Azijos kalbų, kultūrų, religijų, filosofijos, antropologijos ir meno istorijos leidiniai, leidiniai originalo ir užsienio kalbomis bei grožinė literatūra.

Orientalistikos skaitykla įkurta architektūriškai sudėtingose, bet įdomiausiose ir aukščiausiai esančiose bibliotekos patalpose. Ši skaitykla – tyliausia bibliotekos vieta, skirta ramiam, ilgų apmąstymų reikalaujančiam darbui.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Alfredo Binderio kambarys

Universiteto g. 3 (V aukštas)
Tel. (8 5) 268 7157, Darbo laikas

7 darbo vietos, iš jų viena kompiuterizuota. Atvirame fonde beveik 4 tūkst. leidinių – Alfredo Binderio orientalistinė kolekcija.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Profesorių skaitykla

Universiteto g. 3 (III aukštas)
Tel. (8 5) 268 7119, Darbo laikas
Darbuotojai: Rita JackevičienėDaiva Mulvinaitė.

76 darbo vietos, iš jų 8 kompiuterizuotos. Atvirame fonde beveik 10 tūkst. leidinių: visi VU leidžiami mokslo darbai, kitų Lietuvos mokslo institutų darbai; Lietuvoje gintų disertacijų santraukos; VU gintos disertacijos nuo 2012 m.; Bendrosios arba universaliosios enciklopedijos; VU bendruomenei aktualių mokslo šakų žodynai, žinynai, enciklopedijos.

VU bendruomenės nariai gali rezervuoti individualaus darbo vietą.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Retų spaudinių skaitykla

Universiteto g. 3 (II aukštas)
Tel. (8 5) 268 7200, Darbo laikas
Darbuotojai: Aušra RinkūnaitėIndrė TrapnauskaitėEvaldas GrigonisIna Kažuro.

11 darbo vietų, iš jų viena kompiuterizuota. Viena darbo vieta skirta mikrofilmams skaityti.

Leidinius iš specialiųjų rinkinių kolekcijos prašome užsakyti telefonu, el. paštu arba skaitykloje iš anskto. Užsakymai priimami nuo 9.30 iki 14 val. Leidiniai iš saugyklų pristatomi nuo 10.30 iki 15 val.

Teikiamos mokamos retų dokumentų kopijavimo arba skaitmeninimo paslaugos.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Rankraščių skaitykla

Universiteto g. 3 (II aukštas)
Tel.: (8 5) 268 7129, Darbo laikas
Darbuotojai: Evelina PadrėzaitėLaura Molytė.

10 darbo vietų, iš jų viena kompiuterizuota. Viena darbo vieta skirta darbui su elektronine lupa. Atvirame fonde daugiau nei 5 tūkst. leidinių – pagrindiniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, Lietuvos ir užsienio šalių istorija, heraldika, archyvistika, bibliografija, katalogai lietuvių ir užsienio kalbomis.

Užsakyti leidiniai iš saugyklų pristatomi darbo dienomis: I-IV – nuo 9 iki 16 val., V – nuo 9 iki 15 val.

Teikiamos mokamos retų dokumentų kopijavimo arba skaitmeninimo paslaugos.

Atgal į skaityklų sąrašą

 

Grafikos kabinetas

Universiteto g. 3 (II aukštas)
Tel.: (8 5) 268 7197, Darbo laikas
Darbuotojai: Linas Jablonskis.

Viena darbo vieta. Grafikos kabinete saugoma senoji grafika (apimanti XVI-XIX a.), šiuolaikinių lietuvių dailininkų grafikos atspaudai, knygų iliustracijos, piešiniai, eskizai, plakatai. Grafikos kabinete taip pat saugomi ir užsienio dailininkų kūriniai, ekslibrisų kolekcija bei autorinės knygos.

Teikiamos mokamos retų dokumentų kopijavimo arba skaitmeninimo paslaugos.

Atgal į skaityklų sąrašą