lt en

Rankraščių skyriaus rinkiniai

rankrasciai vu biblioteka

Rankraščių skyriuje saugoma apie 325 000 įvairių rūšių XIII – XXI a. dokumentų lietuvių, lotynų, lenkų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau LDK) kanceliarine slavų, rusų, vokiečių, anglų, hebrajų ir kitomis kalbomis. Jie suskirstyti į 331 didesnės ar mažesnės apimties archyvinį fondą.

 

Vilniaus universiteto

 1. ACADEMIA ET UNIVERSITAS VILNENSIS (1579–1773)

F13

519 s. vnt.

1584–1864 m.

 1. DIPLOMINIŲ DARBŲ RINKINYS

(VDU Matematikos–Gamtos fak-to Teisės ir Ekonomijos sk. 1924–1940 m.; VU Fizikos, Matematikos, Chemijos, Pramonės ekonomikos, Prekybos ekonomikos, Ekonominės kibernetikos ir finansų, Teisės, Istorijos fak-tų 1948–1998 m.; Kauno vakarinio fak-to Bibliotekininkystės, Lietuvių kalbos ir literatūros, Prekybos ekonomikos katedrų 1974–1980 m.)

F85

13 955 s. vnt.

1924–1998 m.

 1. DISERTACIJŲ RINKINYS  

F76

5 337  s. vnt.

1942–2011 m.

 1. FILOMATŲ DRAUGIJA. Nelegali antirusiška Vilniaus u-to studentų draugija, veikusi 1817–1823 m.                       

F24

146 s. vnt.

1815–1865 m.

 1. VILNIAUS MEDICINOS DRAUGIJA. Įkurta 1805 m. u-to prof. J. Franko ir prof. J.Volfgango iniciatyva

F26

5 081 s. vnt.

1805–1945 m.

 1. VILNIAUS STEPONO BATORO UNIVERSITETAS (1919–1939)

F97

685 l. s. vnt.

1861–1939 m.

 1. VILNIAUS STEPONO BATORO UNIVERSITETO LIETUVOS TEISĖS ISTORIJOS SEMINARO DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F67

4 574 l. s. vnt.

1500–1937, 1936 m.

 1. VILNIAUS ŠVIETIMO APYGARDOS GLOBĖJO KANCELIARIJA (A. ČARTORISKIO KURATORIUMAS)

F2

925 s. vnt.

1650–1837 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F98

1 367  l. s. vnt.

1920–2016  m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ JUBILIEJUS

F121

1 437 l. s. vnt.

1927–1983 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO KRAŠTOTYRININKŲ KLUBAS „RAMUVA”

F169

1 988 l. s. vnt.

1854–1999 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS KATEDROS DOKUMENTAI

F211

140 l. s. vnt.

1946–2014 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDROS DOKUMENTAI

F212

283 l. s. vnt.

1919–1985 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO TAUTOSAKINIŲ EKSPEDICIJŲ MEDŽIAGA

F213

359 l. s. vnt.

1931–1993 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO ETNOGRAFINIŲ EKSPEDICIJŲ MEDŽIAGA

F81

61 371  l. s. vnt.

1904–1996 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLINĖS BIBLIOTEKOS 400 METŲ JUBILIEJUS

F120

326 l. s. vnt.

1649, 1970–1972 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI

F90

108 l. s. vnt.

1959–1979 m.

 1. VILNIAUS UNIVERSITETO ŽURNALISTIKOS KATEDROS DOKUMENTAI

F113

2 916 l. s. vnt.

1945–1989 m.

 1. VILNIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA IR VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

F47

6 064 l. s. vnt.

1852–2013 m.

 1. VILNIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA IR SENIENŲ MUZIEJUS

F46

2 120 s. vnt.

1852–1914 m.

Vytauto Didžiojo universiteto Kaune

 1. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (1922–1950)

F96

283 s. vnt.

1920–1946 m.

 1. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS RANKRAŠČIŲ RINKINYS (Lietuvos visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai)

F1

3 589 l. s. vnt.

1588–1930 m.

 1. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO ISTORIJOS SEMINARO DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F214

478 l. s. vnt.

1522–1930 m.

Redakcijų, draugijų ir įstaigų

 1. ELTA (Lietuvos telegramų agentūra). Įkurta 1920 Kaune

F71

55 l. s. vnt.

1923–1937 m.

 1. „GIMTOJI KALBA“. Bendrinės kalbos žurnalas. 1968–1970 m. ėjo pavadinimu „Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinis“, 1971–1989 m. – „Mūsų kalba“, nuo 1990 m. – „Gimtoji kalba“

F202

1 877 l. s. vnt.

1970–2009 m.

 1. LENKŲ BIBLIOTEKA VERSALYJE

F54

132 s. vnt.

1833–1863 m.

 1.  „LIAUDIES ŠVIETIMAS VILNIAUS MOKYMO APYGARDOJE“. Leidinys, 1901–1915 m. ėjęs Vilniuje

F27

210 s. vnt.

1900–1915 m.

 1. LIETUVOS GAMTOS APSAUGOS DRAUGIJA

F303

66 l. s. vnt.

1961–2009 m.

 1. LIETUVOS SAVANORIŠKOJI KNYGOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

F306

353 l. s. vnt.

1974–2002 m.

 1. LIETUVOS ŽEMĖNAUDOS XX A. KARTOGRAFINĖ MEDŽIAGA       

F317

2 668 l. s. vnt.

1933–1989 m.

 1. NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA. Lietuvos mokslo ir verslo institucijų nuo 2006 m. inicijuoti apdovanojimai ypatingai prisidedantiems prie Lietuvos pažangos skatinimo.

F322

39 l. s. vnt.                                     

2006–2009 m.

 1. „NEW WORLD REVIEW“. Leidinys JAV („Laisvės“ redakcijoje saugoto archyvo dalis) 

F228

672 l. s. vnt.

1915–1986 m.

 1. PREKYBOS IR PRAMONĖS RŪMAI

F73

2 l. s. vnt.

1930–1934 m.

 1.  „PROBLEMOS“. Tęstinis mokslo darbų leidinys, nuo 1968 m. einantis Vilniuje

F224

299  s. vnt.

1966–2009 m.

 1. RUSIJOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS ŠIAURĖS VAKARŲ SKYRIUS. Veikė 1867–1914m. Vilniuje

F34

775 s. vnt.

1815–1915 m.

 1. RUSIJOS ISTORINIO ŠVIETMO MYLĖTOJŲ DRAUGIJA. Veikė 1867–1914 m. Vilniuje.

F42

7 s. vnt.

1896–1914 m.

 1. ŠVEDIJOS LATVIŲ DRAUGIJOS MEDŽIAGA

F318

162 l. s. vnt.

1945–1995 m.

 1. VALSTYBINIO ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTO 1958–1989 M. ATLIKTO LIETUVOS KULTŪROS OBJEKTŲ INVENTORINIMO MEDŽIAGA
F329

218 l. s. vnt.

1958–1993 m.
 1. VYDŪNO FONDAS ČIKAGOJE

F307

206 l. s. vnt.

1904–2010 m.

 1. VILNIAUS MAGISTRATAS 

F30

75 s. vnt.

1646–1944 m.

 1. VILNIAUS MIESTO ĮSTAIGŲ PROFSĄJUNGŲ DOKUMENTŲ RINKINYS

F37

84 l. s. vnt.

1938–1941 m.

 1. „VILNIAUS STAČIATIKIŲ ŠVENTOSIOS DVASIOS BROLIJOS ŽINYNAS“. Leidinys, ėjęs 1907–1915 m. Vilniuje 

F43

110 s. vnt.

1906–1910 m.

 1. VILNIAUS TEATRAS 

F56

41 s. vnt.

1845–1873 m.

 1. JUOZAPO ZAVADSKIO SPAUSTUVĖ

F39

550 l. s. vnt.

1826–1937 m.

Bažnytinių institucijų fondai

 1. BAISOGALOS BAŽNYČIA

F195

165 s. vnt.

1539–1959 m.

 1. BAŽNYČIŲ ARCHYVŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJA (Darbėnų, Debeikių, Eišiškių, Kaišiadorių, Klovainių, Kupiškio, Lėliūnų, Lenkimų, Mosėdžio, Palėvenės, Salantų, Šaukoto, Šateikių, Šiluvos, Šumsko, Utenos, Vyžuonų bažnyčių archyvų likučiai)

F196

280 s. vnt.

1645–1988 m.

 1. BRESLAUJOS BAŽNYČIA

F197

21 s. vnt.

1827–1950 m.

 1. JONIŠKĖLIO BAŽNYČIA

F201

129 s. vnt.

1701–1922 m.

 1. PAŠUŠVIO BAŽNYČIA

F203

55 s. vnt.

1576–1941 m.

 1. SKAPIŠKIO BAŽNYČIA

F204

34 s. vnt.

1718–1921 m.

 1. SKIRSNEMUNĖS BAŽNYČIA

F205

8 s. vnt.

1801–1915 m.

 1. ŠIAULĖNŲ BAŽNYČIA

F107

329 s. vnt.

1618–1955 m.

 1. UKMERGĖS DEKANATAS

F207

20 s. vnt.

1828–1908 m.

 1. UPYTĖS BAŽNYČIA

F208

5 s. vnt.

1849–1921 m.

 1. VILNIAUS DIECEZINĖ KUNIGŲ SEMINARIJA

F210

382 s. vnt.

1583–1879 m.

 1. VILNIAUS KAPITULA

F57

1 880 l. s. vnt.

XVII–XIX a.

 1. VILNIAUS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA

F68

23 s. vnt.

1678–1700 m.

 1. ŽALUDKO BAŽNYČIA

F164

411 s. vnt.

1674–1962 m.

Dvarų fondai

 1. VANDŽIOGALOS DVARAS

F163

386 l. s. vnt.

1570–1942 m.

Dar žr.: F4, F5, F8, F57

Rankraštyno sudaryti rinkiniai

 1. ARCHITEKTŪRINIAI PLANAI IR BRĖŽINIAI

F78

901 l. s. vnt.

XVI– XX a.

 1. ATGIMIMO SPAUDA

F233

539  l. s. vnt.

1987–1994 m.

 1. ATSKIRI DOKUMENTAI            

F72

2 136 l. s. vnt.

XVI a.–2000 m.

 1. AUTOGRAFAI

F48

336 s. vnt.

1519–1964 m.

 1. FOTOGRAFIJOS

F82

2 886  s. vnt.

1873–1977 m.

 1. INVENTORIAI (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių bei vienuolijų administravimo ir turto dokumentai, didikų ir žemvaldžių bei valstybinių valdų ir miestų, giminių archyvai)

F4

38 673 l. s. vnt.

1501–1931 m.

 1. KOPIJUOTI DOKUMENTAI. Fondas panaikintas, dokumentai perkelti į F72

F225

11 l. s. vnt.

1719–1989 m.

 1. LITERATŪRINIŲ RANKRAŠČIŲ RINKINYS 

F91

1 760 l. s. vnt.

1863–2014 m.

 1. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS DOKUMENTAI

F69

152 s. vnt.

1489–1815 m.

 1. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS TEISMŲ AKTAI (Kauno magistrato, Šiaulių, Telšių, Trakų, Ukmergės, Upytės, Vilniaus, Žemaičių žemės ir pilies, Bielsko, Gardino, Liublino, Pinsko teismų aktai)

F7

539 l. s. vnt.

1522–1845 m.

 1. LITUANIKA

F118

615 l. s. vnt.

1905–2014 m.

 1. MEDŽIAGA ARCHEOLOGINIAMS ŽEMĖLAPIAMS (Kauno, Gardino ir Vitebsko liaudies mokyklų mokytojų, valsčių viršaičių, šventikų atsakymai į F. V. Pokrovskio ir Maskvos archeologų d-jos anketas)

F35

935 s. vnt.

1887–1898 m.

 1. MIKROFILMAI

F83

279 s. vnt.

1391–1974 m.

 1. MIŠRUS (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai)

F5

19 246 l. s. vnt.

XVI a.–1944 m.

 1. PARODŲ MEDŽIAGA

F50

6 l. s. vnt.

1883–1936 m.

 1. PERGAMENTAI

F80

66 s. vnt.

1209–1874 m.

 1. RANKRAŠTINĖS GAIDOS

F45

181 s. vnt.

XIV–XX a.

 1. TRAKTATAI IR MOKSLO DARBAI

F3

2 693 s. vnt.

XIV a., XVI a.–1908 m.

 1. ŽEMĖS PLANAI

F23

477 s. vnt.

XVII a.–1945 m.

Asmenų fondai

1. Dimitrijus Ivanovičius ABRAMOVIČIUS (1873–1955), filologas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F70

151 s. vnt.

1914–1955 m.

2. Viktoras ALEKNA (1915–2007), literatūros tyrinėtojas, rašytojas

F194

184 l. s. vnt.

1921–2000 m.

3. Konradas Juozas ALEKSA (1881–1956), veterinarijos gydytojas, prof., Lietuvos Veterinarijos akademijos dėstytojas

F101

334 s. vnt.

1907–1972 m.

4. Ieva ALEKSIENĖ (1901–1989), istorikė, muziejininkė

F110

513 l. s. vnt.

1696–1847, 1912–1987 m.

5. Kazimieras Juozas AMBRASAS-SASNAVA (g. 1934), kalbininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, kunigas, mokslų daktaras, doc., Vilniaus ir Poznanės u-tų dėstytojas

F147

99 l. s. vnt.

1967–1990 m.

6. Algirdas Titus ANTANAITIS (1927–2003), literatūros tyrinėtojas, kritikas

F270

347 l. s. vnt.

1907–2002 m.

7. Antonas ANTANOVIČIUS (1910–1980), slavistas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F150

451 l. s. vnt.

XVII a.–1980 m.

8. Vitas AREŠKA (g. 1927), lietuvių literatūros tyrinėtojas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F149

7 l. s. vnt.

1970–1971 m.

9. Sergejus Aleksejevičius ARSENJEVAS (1907–1942), bibliografas

F32

44 s. vnt.

1908–1940, 1968 m.

10. Andrius AŠMANTAS (1906–1941), kalbininkas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u–tų dėstytojas

F310

360 l. s. vnt.

1919–1941, 1960–2007 m.

11. Juozas BALDŽIUS (iki 1939 m. – Baldauskas, 1902–1962), etnologas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u–tų dėstytojas

F88

22 s. vnt.

1929–1952 m.

12. Mykolas BALINSKIS (1794–1864), istorikas

F22

808 s. vnt.

1509–1939 m.

13. Jonas BALKEVIČIUS (1923–2000), kalbininkas, dr., doc., Vilniaus u–to dėstytojas

F174

1 319 l. s. vnt.

1913–2000 m.

14. Jurgis BALTRUŠAITIS (1873–1944), poetas, eseistas, diplomatas

F183

31 s. vnt.

1905–1988 m.

15. Birutė BALTRUŠAITYTĖ-MASIONIENĖ (1940–1996), literatūros tyrinėtoja, poetė, prozininkė, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F271

508 l. s. vnt.

1956–2000 m.

16. Saliamonas BANAITIS (1866–1933), Vasario 16-osios akto signataras, spaustuvininkas, leidėjas

F248

189 l. s. vnt.

1895–1976 m.

17. Antanas BARISAS (1933–1986), hidrologas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F276

70 l. s. vnt.

1957–1985 m.

18. Aldona BARTUSEVIČIENĖ (g. 1924) – Lietuvos gydytoja radiologė, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F326 435 l. s. vnt. 1923–2009

19. Alfonsas BASALYKAS (1924–1986), geografas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F222

1 943 l. s. vnt.

1947–1985 m.

20. Petras BAUBLYS (1914–1973), gydytojas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F123

56 s. vnt.

1963–1972 m.

21. Viktoras BERGAS (1906–1983), gamtosaugininkas, Vilniaus u-to dėstytojas

F223

103 s. vnt.

1951–1983 m.

22. Antanas BIMBA (1894–1982), žurnalistas, Vilniaus u-to garbės daktaras

F84

62 s. vnt.

1915–1969 m.

23. Stanislovo BIRŽIŠKIO DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F182

217 l. s. vnt.

1561–1928 m.

24. Mykolas, Vaclovas ir Viktoras BIRŽIŠKOS: Mykolas Biržiška (1882–1962), prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas, rektorius, Vasario 16-osios Akto signataras; Vaclovas Biržiška (1884–1956) – teisininkas, kultūros istorikas, bibliografas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų bibliotekų direktorius; Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politikos veikėjas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas.

F314

1 054 l. s. vnt.

1908–1996 m.

25. Kazys BOBELIS (1923–2013), gydytojas, visuomenės veikėjas, prof.

F297

1 327 l. s. vnt.

1930–2006 m.

26. Michalas BOBROVSKIS (1784–1848), Bresto kapitulos kanauninkas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F58

11 s. vnt.

1820–1854 m.

27. Adolfas BOLOTINAS (g. 1925), fizikas, prof., VU dėstytojas.

F315

367 l. s. vnt.

1944–2005 m.

28. Jonas BUBNYS (1910–2005), ekonomistas, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F266

375 l. s. vnt.

1930–2000 m.

29. Dzidas BUDRYS (1903–1971), ekonomistas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F125

316 l. s. vnt.

1920–1978 m.

30. Elena Nijolė BUKELIENĖ (1934–2006), literatūros tyrinėtoja, dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F148

19 l. s. vnt.

1925–1980 m.

31. Juozas BULAVAS (1909–1995), Lietuvos teisės istorikas, prof., VU dėstytojas ir rektorius

F305

118 l. s. vnt.

1910–1994 m.

32. Jonas BULOTA (1923–2004), žurnalistas, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F176

1 040 l. s. vnt.

1923–1994 m.

33. Birutė BUTKEVIČIENĖ (g. 1938), bibliotekininkė, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė

F302

573 l. s. vnt.

1957–2014 m.

34. Zenonas BUTKUS (g. 1951), istorikas, dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F265

1 l. s. vnt.

1926–1940 m.

35. Vaclovas CHOMSKIS (1909–1976), geografas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F272

172 l. s. vnt.

1914–1984 m.

36. Tadas ČERNIAUSKAS (1917–1991), vertėjas, literatas

F227

62 s. vnt.

1937–1983 m.

37. Jadvyga ČIURLIONYTĖ (1899–1992), muzikologė, prof., Lietuvos konservatorijos dėstytoja

F168

989 l. s. vnt.

1899–1991, 2005, 2009 m.

38. Eugenijus DANILEVIČIUS (1922–1997) kraštotyrininkas, biografas, VU bibliotekos fotografas.

F320

318 l. s. vnt.

1948–1997 m.

39. Juozas DALINKEVIČIUS (1893–1980), geologas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F131

4 392 l. s. vnt.

1891–1978 m.

40. Leonardas DAMBRIŪNAS (iki 1945 – Dambrauskas) (1906–1976), kalbininkas

F256

158 l. s. vnt.

1934–1976 m.

41. Vaclovas DARGUŽAS (Andreas HOFER, 1920–2009), veterinarijos gydytojas, dr., Vilniaus u-to garbės daktaras

F249

925 l. s. vnt.

1909–2010 m.

42. Dimitrijus DAUGĖLA (1868–1942), istorikas, archeologas

F52

452 s. vnt.

1585–1915 m.

43. Jonė DEVEIKĖ-NAVAKAS (1907–1965), teisininkė, istorikė

F295

376 l. s. vnt.

1911–1970 m.

44. Jonas DOBROVOLSKAS (1935–1982), istorikas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F221

104 l. s. vnt.

1962–1982 m.

45. Dimitrijus Andrejevičius DOLGORUKOVAS (1792–1847), generolas

F31

34 s. vnt.

1831–1839, 1840, 1967 m.

46. Ignas DOMEIKA (1801 –1889) geologas, mineralogas, prof., Santjago u-to rektorius (I. Domeikos 200 metų sukakties minėjimo renginių organizacinio komiteto veiklos, minėjimų ir renginių, vykusių Lietuvoje, medžiaga)

F279

67 l. s. vnt.

2000–2002 m.

47. Vladas DUBAS (1887–1937), literatūros tyrinėtojas, prof., Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas

F89

18 s. vnt.

1919–1952 m.

48. Jonas DUMČIUS (1905–1986), filologas, antikinės literatūros tyrinėtojas, vertėjas, doc., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F220

443 s. vnt.

1925–1985 m.

49. Pranė DUNDULIENĖ (1910–1991), istorikė, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F193

1 960 l. s. vnt.

1793–1990 m.

50. Aleksandras DUNDULIS (1910–1994), filologas, pedagogas

F258

59 l. s. vnt.

1927–1995 m.

51. Bronius DUNDULIS (1909–1999), istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F255

642 l. s. vnt.

1926–1995 m.

52. Vytautas DVARECKAS (1928–2005), geografas, geomorfologas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F278

436 l. s. vnt.

1947–2005 m.

53. Nojus FEIGELMANAS (1918–2002), knygotyrininkas, bibliotekininkas

F240

108 l. s. vnt.

1965–2000 m.

54. Simono FIRKOVIČIAUS DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F185

54 l. s. vnt.

1731–2013 m.

55. Jozefas FRANKAS (1771–1842), gydytojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F21

7 s.vnt.

1815–1842 m.

56. Algirdas GAIGALAS (1933–2009), geologas, prof., Vilniaus u– to dėstytojas

F313

4 131 l. s. vnt.

1913–2009, 2010–2013 m.

57. Paulius GALAUNĖ (1890–1988), dailės istorikas, muziejininkas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F132

107 l. s. vnt.

XVI a.–1985 m.

58. Jonas GELAŽEVIČIUS (1921–2002), pedagogas, miškininkas, kraštotyrininkas

F106

1 503 l. s. vnt.

1880–1996 m.

59. Bronius GENZELIS (g. 1934), filosofas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F170

11 l. s. vnt.

1890–1982 m.

60. Albertas GERUTIS (1905–1985), teisininkas, diplomatas, spaudos darbuotojas, mokslo daktaras

F155

1 151 l. s. vnt.

1826–1995 m.

61. Jurgis GIMBUTAS (1918–2001), statybos inžinierius, lietuvių architektūros tyrinėtojas, mokslo daktaras

F238

934 l. s. vnt.

1921–2000 m.

62. Marija GIMBUTIENĖ (1921–1994), archeologė, etnologė, prof., Kalifornijos u-to dėstytoja

F154

693 l. s. vnt.

1914, 1929–2002 m.

63. Aleksas Stanislovas GIRDENIS (1937– 2011) – kalbininkas, prof., VU dėstytojas.

F316

674 l. s. vnt.

1926–2010 m.

64. Juozapas GIRDZIJAUSKAS (g. 1935), literatūrologas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F292

3 233 l. s. vnt.

1922–2005 m.

65. Vytautas GIRDZIJAUSKAS (1904–1972), gydytojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F175

1 333 l. s. vnt.

1925–1989 m.

66. Elvyra, Michalina ir Stefanija GLEMŽAITĖS. E. Glemžaitė (1893–1958), pedagogė, kraštotyrininkė; M. Glemžaitė (1891–1985), etnografė, kraštotyrininkė; S. Glemžaitė (1885–1974), akušerė, kraštotyrininkė.

F95

774 l. s. vnt.

1871–1984 m.

67. Juozas GLINSKIS (g. 1933), rašytojas

F93

22 s. vnt.

1968–1975 m.

68. Audronė GLOSIENĖ (1958–2009), bibliotekininkė, prof., VU dėstytoja, Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė

F309

468 l. s. vnt.

1966–2008 m.

69. GORAINIŲ KORESPONDENCIJA. Aleksandras Mikalojus Gorainis – Žemaičių vyskupas (1716–1735)

F64

39 s. vnt.

1731–1814 m.

70. Algirdas Julius GREIMAS (1917–1992), lingvistas, semiotikas

F245

212 l. s. vnt.

1944–1991 m.

71. Vincas GRYBAS (1890–1941), skulptorius

F109

197 s. vnt.

1892–1961 m.

72. Alfonsas GUČAS (1907–1987), psichologas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F142

1 882 l. s. vnt.

1913–2006 m.

73. Valerijonas GURSKIS (1790–1874), mechanikas, Vilniaus u-to dėstytojas

F15

54 s. vnt.

1815–1863 m.

74. Henrikas HORODNIČIUS (1906–1989), fizikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F300

25 l. s. vnt.

1937–1984 m.

75. Zenonas IVINSKIS (1908–1971), istorikas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytojas

F198

2 617 l. s. vnt.

XVI a.–1977 m.

76. Ignas JABLONSKIS (1911–1991), inžinierius, kraštotyrininkas

F199

84 l. s. vnt.

1643–1985 m.

77. Konstantinas JABLONSKIS (1892–1960), istorikas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F114

9 l. s. vnt.

1959–1960 m.

78. Petras JAKŠTAS (1899–1988), Lietuvos kariuomenės majoras, bibliofilas, kraštotyrininkas

F235

816 l. s. vnt.

1828–2004 m.

79. Jurgis JANKUS (1906–2002), rašytojas

F241

298 l. s. vnt.

1946–1996 m.

80. Martynas JANKUS (1858–1946), visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas

F200

109 l. s. vnt.

1911–1984 m.

81. Liudvikas JANOVSKIS (1878–1921), kultūros istorikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F38

228 s. vnt.

1830–1932 m.

82. Paulius JATULIS (JATULEVIČIUS) (1912–1995), kunigas, istorikas, teologijos daktaras

F267

2 870 l. s. vnt.

1589–1995 m.

83. Sigitas JEGELEVIČIUS (1938–2014), istorikas, archyvistas, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F287

4 657 l. s. vnt.

1941–2009 m.

84. Adomas Benediktas ir Adomas Teofilis Konstantinas JOCHERIAI. A.B. Jocheris (1791–1860), lingvistas, bibliotekininkas; A.T.K. Jocheris (1833–1900), prof., generolas

F66

26 s. vnt.

1848–1893 m.

85. Ignas JONYNAS (1884–1954), istorikas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F100

19 s. vnt.

1926–1955 m.

86. Vytautas Kazimieras JONYNAS (1907–1997), dailininkas

F299

278 l. s. vnt.

1933–1997 m.

87. Leonas JOVAIŠA (g. 1921), pedagogas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F274

18 l. s. vnt.

1920–2001 m.

88. Mečislovas JUČAS (g. 1926), istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F236

232 l. s. vnt.

1935–2011 m.

89. Jonas JUODIŠIUS (1892–1950), generolas

F157

182 l. s. vnt.

1912–1939, 1989 m.

90. Benediktas JUODKA (g. 1943), biochemikas, habil. dr., prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F291

196 l. s. vnt.

2002–2012 m.

91. Juozas JURGAITIS (1917–1997), kunigas

F252

11 l. s. vnt.

1975–1992 m.

92. Jonas KABELKA (1914–1987), kalbininkas, doc., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F226

383 s. vnt.

1929–1987 m.

93. Nella KAČERGIENĖ (1935–2013), gydytoja pediatrė, hab. dr., VU Pediatrijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja.

F304

305 l. s. vnt.

1916, 1935– 2013 m.

94. Steponas KAIRYS (1879–1964), inžinierius, Vasario 16-tos akto signataras, prof., Vytauto Didžiojo u-to dėstytojas

F257

477 l. s. vnt.

1937–1974 m.

95. Petras KALTENIS (g. 1937), gydytojas pediatras, hab. dr. prof., VU dėstytojas

F308

442 l. s. vnt.

1955–2012 m.

96. Jonas KAROSAS (1912–1975), žurnalistas, Vilniaus u-to dėstytojas

F127

203 l. s. vnt.

1927–1975, 1978, 2005 m.

97. KARPIŲ GIMINĖS DOKUMENTAI. Juozapas Mykolas Karpis (apie 1679–1739), Žemaičių vyskupas; Benediktas Karpis (1734–1805), Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817), publicistas, vertėjas; Ignas Karpis (1780–1809), valstiečių išlaisvintojas

F8

4 026 s. vnt.

1500–1927 m.

98. Levas KARSAVINAS (1882–1952), istorikas, filosofas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F138

2 41 l. s. vnt.

1930–1990 m.

99. Valerija KARUŽIENĖ (Čiurlionytė, 1896–1983), muziejininkė, kultūros darbuotoja

F153

2 584 l. s. vnt.

1882–1982, 1996 m.

100. Anastazija KAŠINSKAITĖ (1927–1979), vertėja, redaktorė

F159

466 s. vnt.

1949–1978 m.

101. Petras KATILIUS (1903–1995), matematikas, habil. dr., prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F277

354 l. s. vnt.

1839, 1915–2003 m.

102. Bronė KATINIENĖ (1909–2006), pedagogė

F254

115 l. s. vnt.

1917–1993 m.

103. Domas KAUNAS (g. 1949), knygotyrininkas, bibliofilas, literatūros istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F179

961 l. s. vnt.

1831–2015 m.

104. Mykolas KAVECKIS (1889–1968), geologas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F53

1 187 l. s. vnt.

1859–1968 m.

105. Jadvyga KAZLAUSKAITĖ (1906–1987), bibliografė

F268

239 l. s. vnt.

1895–1987 m.

106. Jonas KAZLAUSKAS (1930–1970), kalbininkas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F134

228 s. vnt.

1892–1981 m.

107. Vincas KISARAUSKAS (1934–1988), dailininkas, dailėtyrininkas

F103

2 343 l. s. vnt.

1831–2011 m.

108. Andrius KLONGEVIČIUS (1767–1841), teologas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F63

7 s. vnt.

1833–1836 m.

109. Jurgis KOCHAS (1900–1981), pedagogas, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F230

90 l. s. vnt.

1898–1979 m.

110. Boriso KOKENAJOS ir Semitos KUŠUL DOKUMENTŲ KOLEKCIJA. B. Kokenaja (1893–1967), archeologas, kolekcionierius; S. Kušul (1906–1996), ekonomistė

F158

28 l. s. vnt.

1369–1981 m.

111. Kazimieras KONTRIMAS (1776–1836), bibliotekininkas, publicistas

F18

68 s. vnt.

1514–1924 m.

112. Irena KOSTKEVIČIŪTĖ (1927–2007), literatūrologė, dailėtyrininkė

F301

656 l. s. vnt.

1936–2007 m.

113. Juozapas KOVALEVSKIS (1801–1878), orientalistas, prof., Vilniaus u-to auklėtinis

F11

83 s. vnt.

1823–1872 m.

114. Juozapas KOZAKEVIČIUS (1858–1940), buhalteris, kraštotyrininkas

F40

68 s. vnt.

1858–1936 m.

115. Jonas KRIŠČIŪNAS (1888–1973), agronomas, prof., Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas

F94

16 s. vnt.

1952–1970 m.

116. Antanas KRUTULYS (1887–1977), pedagogas, kultūros veikėjas

F160

444 l. s. vnt.

1902–1980 m.

117. Jonas KUBILIUS (1921–2011), matematikas, habil. dr., prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F130

3 270 l. s. vnt.

1812–2010 m.

118. Česlovas KUDABA (1934–1993), geografas, Kovo 11-tos akto signataras, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F216

4 818 l. s. vnt.

1922–1992, 1995 m.

119. Platonas Andrejevičius KULAKOVSKIS (1848–1913), slavistas, Varšuvos u-to dėstytojas

F44

18 l. s. vnt.

1897–1913 m.

120. Elena KUOSAITĖ-JAŠINSKIENĖ (g. 1922), literatūrologė, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytoja

F280

281 l. s. vnt.

1939–2006 m.

121. Lucijanas KURŽINSKIS (–), gydytojas

F61

6 s. vnt.

1811–1828 m.

122. Fridrichas ir Aleksandras KURŠAIČIAI. F. Kuršaitis (1806–1884), kalbininkas, prof.; A. Kuršaitis (1857–1944), žodynininkas, etnografas

F74

24 l. s. vnt.

1840–1967 m.

123. Petronėlė LASTIENĖ (1897–1981), pedagogė, visuomenės veikėja

F161

22 s. vnt.

1908–1980 m.

124. Edmundo LAUCEVIČIAUS (1906–1973) DOKUMENTŲ KOLEKCIJA

F77

166 s. vnt.

1517–1852 m.

125. Jonas LAURINAITIS (1900–1981), agronomas, visuomenės veikėjas

F167

366 l. s. vnt.

1917–1981 m.

126. Stanislovas LAZUTKA (1923–2009), istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F116

630 l. s. vnt.

XVI a.–2009 m.

127. Jurgis LEBEDYS (1913–1970), literatūros tyrinėtojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F133

1 109 l. s. vnt.

XVI a.–1981 m.

128. Ipolitas LEDAS (1935–2015), filologas, filosofas, Vilniaus u-to dėstytojas

F263

2 l. s. vnt.

1959, 1972 m.

129. Joachimas LELEVELIS (1786–1861), istorikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F12

713 s. vnt.

1728–1939, 1986 m.

130. Juozas LINGIS (1910–1998), etnologas, dr., Upsalos ir Stokholmo (Švedija) u-tų dėstytojas

F247

1 550 l. s. vnt.

1910–1995 m.

131. Viktoras LYROVAS (g. 1927), bibliografas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F108

456 s. vnt.

1956–1977 m.

132. Euzebijus LOPACINSKIS (1882–1961), istorikas, kolekcionierius

F49

31 l. s. vnt.

1907–1941 m.

133. Raimundas LUČINSKAS (1938–1973), gydytojas, Vilniaus u-to dėstytojas

F269

35 l. s. vnt.

1952–1973 m.

134. Juozas LUKOŠEVIČIUS (1863–1928), geologas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F10

86 s. vnt.

1863–1928 m.

135. Kazimieras LUKŠA (1906–1983), ekonomistas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F188

186 l. s. vnt.

1935–1970 m.

136. Augustinas MAČIONIS (1906–2002), zoologas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F282

790 l. s. vnt.

1903–1999 m.

137. Zenonas MAČIONIS (1933–2002), chemikas, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F275

161 l. s. vnt.

1949–2002 m.

138. Mikalojus MALINOVSKIS (1799–1865), istorikas

F9

92 s. vnt.

1821–1864 m.

139. Albinas MASILIŪNAS (1930–1980), germanistas, Vilniaus u-to dėstytojas

F239

80 l. s. vnt.

1937–1979 m.

140. Pranas MAŽYLIS (1885–1966), gydytojas, prof., Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas

F92

142 s. vnt.

1916–1972 m.

141. Vytautas MAŽIULIS (1926–2009), kalbininkas, baltistas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F135

1 035 l. s. vnt.

XVI a., 1932–2004 m.

142. Mykolas MICHELBERTAS (g. 1939), istorikas, archeologas, habil.dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F293

411 l. s. vnt.

1967–2012 m.

143. Algis MICKŪNAS (g. 1933), filosofas, prof., Ohio (JAV) ir Berno (Šveicarija) u-tų dėstytojas

F289

882 l. s. vnt.

1933, 1976–2010 m.

144. Gvidas MIKELINIS (Guido MICHELINI, g. 1951), kalbininkas, baltistas, prof., Potencos (Italija) u-to dėstytojas

F166

179 l. s. vnt.

XVI a.–2010 m.

145. Vincas MYKOLAITIS (slap. Putinas, 1893–1967), rašytojas, literatūros tyrinėtojas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F180

5 l. s. vnt.

1914–1952, 1961–1974 m.

146. Žibuntas MIKŠYS (1923–2013), dailininkas

F244

888 l. s. vnt.

1932–2013 m.

147. Aleksandras Ivanovičius MILOVIDOVAS (1864-?), lietuvių dvasinės seminarijos Vilniuje dėstytojas, Vilniaus Senienų muziejaus darbuotojas

F36

78 s. vnt.

1890–1919 m.

148. Ričardas MIRONAS (1908–1979), kalbininkas, doc., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F128

231 l. s. vnt.

1933–1979 m.

149. Elena MONCEVIČIŪTĖ-ĖRINGIENĖ (g.1927), gydytoja, habil. dr., profesorė

F262

2 039 l. s. vnt.

1819 –2016 m.

150. Vita MOZŪRAITĖ (1960–2014), socialinių mokslų daktarė, Lietuvos knygotyrininkė, šokio kritikė

F331

215 l. s. vnt.

1982 –2014 m.

151. Marija NATKEVIČAITĖ-IVANAUSKIENĖ (1905–1996), geobotanikė, habil. dr., prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytoja

F178

5 l. s. vnt.

1951–1988 m.

152. Edita NAZARAITĖ (g. 1955), poetė, dailininkė

F232

150 l. s. vnt.

1931–1989 m.

153. Adolfas NEZABITAUSKAS (1903–1969), žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas

F104

379 s. vnt.

1791–1969 m.

154. Pranas NORKŪNAS (1908–1992), gydytojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F139

8 l. s. vnt.

1964–1972 m.

155. Petronėlė ORINTAITĖ (1905–1999), prozininkė, poetė

F261

20 l. s. vnt.

1951–2000 m.

156. Jonas ir Elena OTREMBSKIAI. J. Otrembskis (1889–1971), kalbininkas, prof., Vilniaus ir Poznanės (Lenkija) u-tų dėstytojas; Elena Samaniūtė-Otrembskienė (1910–1982), pedagogė, tautinių juostų audėja

F124

744 l. s. vnt.

1924–1979 m.

157. Kazys PAKŠTAS ( 1893–1960), geografas, prof., Vytauto Didžiojo u-to dėstytojas

F298

206 l. s. vnt.

1911–1953, 1993 m.

158. Jonas PALIONIS (g. 1924), kalbininkas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F136

95 l. s. vnt.

1951–2001 m.

159. Juozas PAŠKEVIČIUS (g. 1924), geologas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F284

3 211 l. s. vnt.

1920–2014 m.

160. Leokadija PAŠKŪNAITĖ (1911–1979), pedagogė, kraštotyrininkė

F156

235 s. vnt.

1914–1979 m.

161. Vytautas PAULAUSKAS (1910–1991), matematikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F265

416 l. s. vnt.

1919–1991 m.

162. Aldona PAULAUSKIENĖ (g. 1935), kalbininkė, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F259

353 l. s. vnt.

1935–2013 m.

163. Rolandas PAVILIONIS (1944–2006), filosofas, habil. dr., prof., VU rektorius, Vilniaus universiteto dėstytojas

F290

1 124 l. s. vnt.

1985–1999 m.

164. Vladas PETRULIS (1884–1974), gydytojas, kraštotyrininkas

F111

17 s. vnt.

1884–1941 m.

165. Juozas PIKČILINGIS (1926–1991), kalbininkas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F137

2 003 l. s. vnt.

1936–2008 m.

166. Arnoldas PIROČKINAS (g. 1931), kalbininkas, kultūros istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F219

19 l. s. vnt.

1841–1986 m.

167. Romanas PLEČKAITIS (1933–2009) – lietuvių filosofas, logikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F323

87 l. s. vnt.                      

1878, 1959–2009 m.

168. Martynas POČOBUTAS (1728–1810), astronomas, prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F16

69 s. vnt.

1631–1799 m.

169. Mykolas POLINSKIS-PELKA (1785–1848), matematikas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F14

89 s. vnt.

1631–1799 m.

170. Henrikas POLUKORDAS (1920–1980), farmakologas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F234

474 l. s. vnt.

1939–1980, 1990 m.

171. Bronius PRANSKUS-ŽALIONIS (tikr. Vaclovas Anskaitis, 1902–1964), literatūros tyrinėtojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F55

735 s. vnt.

1909–1964 m.

172. Genius-Ginutis PROCUTA (g. 1933), Otavos (Kanada) u-to profesorius

F294

393 l. s. vnt.

1937–2015 m.

173. Vygintas Bronius PŠIBILSKIS (g. 1941), istorikas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F296

112 l. s. vnt.

1921–2006 m.

174. Ruvinas PTAŠEKAS (g. 1925), gydytojas, patologas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F285

191 l. s. vnt.

1956–2012 m.

175. Pranas RAČIŪNAS (1919–1997), kunigas

F187

6 424 l. s. vnt.

1741–1997 m.

176. Kristupas, Jonušas ir Boguslavas RADVILOS. K. Radvila (1585–1640), LDK didikas, Lietuvos reformatų veikėjas; J. Radvila (1612–1655), LDK etmonas; B. Radvila (1620–1669), Prūsijos generalgubernatorius

F60

14 s. vnt.

1608–1663 m.

177. Konstantinas Kazimieras RAIČINSKIS (1907–2007), matematikas, pedagogas

F192

289 l. s. vnt.

1933–1992 m.

178. Stasys RAŠTIKIS (1896–1985), generolas

F273

301 l. s. vnt.

1905–1998 m.

179. Jonas REITELAITIS (1884–1960), kunigas, istorikas, kraštotyrininkas

F102

1 068 l. s. vnt.

XVI a.–1970 m.

180. Juozas RIAUBA (1910–1990), inžinierius

F162

76 l. s. vnt.

1947–1990 m.

181. Kristina RICKEVIČIŪTĖ (1922–1984), filosofė, doc., Vilniaus u-to dėstytoja

F237

152 s. vnt.

1933–2002 m.

182. Mykolas RIOMERIS (1880–1945), teisininkas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F75

56 s. vnt.

1882–1945 m.

183. Marcelinas ROČKA (1912–1983), literatūros tyrinėtojas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F186

360 s. vnt.

1939–1983 m.

184. Jevdokimas Romanovičius ROMANOVAS (1855–1922), archeologas, tautosakos rinkėjas

F51

72 s. vnt.

1884–1905 m.

185. Vasilijus Aleksejevičius ROTKIRCHAS (1821–1891), generolas, publicistas, beletristas

F62

13 s. vnt.

1888–1892 m.

186. Leonas, Povilas ir Aleksandras SAPIEGOS. L. Sapiega (1557–1633), LDK valstybės ir karo veikėjas; P. Sapiega (apie 1610–1665), LDK, karo vadas; A. Sapiega (1773–1812)

F59

103 s. vnt.

1573–1829, 1966 m.

187. Donatas SAUKA (g. 1929), literatūros tyrinėtojas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F171

4 l. s. vnt.

B. m.

188. Vosylius SEZEMANAS (1884–1963), filosofas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F122

165 l. s. vnt.

1910–1985 m.

189. Kazys SIDERAVIČIUS (1907–1971), žurnalistas

F191

419 l. s. vnt.

1926–1971 m.

190. Ieva SIMONAITYTĖ (1897–1978), rašytoja

F86

118 l. s. vnt.

1923–1989 m.

191. Pranas SKARDŽIUS (1899–1975), Lietuvos kalbininkas, prof., Vytauto Didžiojo u-to dėstytojas

F325

50 l. s. vnt.                                     

1931–1975 m.

192. Vytautas SKUODIS (1929–2016), geologas, dr., doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F281

3 012 l. s. vnt.

1929–2014 m.

193. Kazys SLEŽEVIČIUS (1890–1953), geofizikas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F172

289 l. s. vnt.

1907–1962 m.

194. Jurgita SMALSTYTĖ (Georget Smolski,1920–2013), žurnalistė, pedagogė, istorikė, prozininko, politinio veikėjo Jurgio Smolskio-Smalsčio (1881 – 1919) dukra 

F324

296 l. s. vnt.                                     

1905–2010 m.

195. Jonas SNIADECKIS (1756–1830), astronomas, matematikas, filosofas, prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F19

166 s. vnt.

1781–1828 m.

196. Nikolajus SOLOVJOVAS (1918–1988), filosofas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F177

92 l. s. vnt.

1927–1988 m.

197. Adolfas SPRINDIS (1921–1986), literatūros tyrinėtojas, rašytojas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F173

19 l. s. vnt.

1959–1985 m.

198. Janis SPROGIS (1833–1918), archyvistas, archeografas

F6

702 l. s. vnt.

1868–1914 m.

199. Povilas SPURGEVIČIUS (1936–2013), pedagogas, menotyrininkas, Lietuvos sakralinio paveldo tyrinėtojas

F327 1 031 l. s. vnt. 1635–2013 m.

200. Liudmila STEPONAITIENĖ (Šuravinaitė, 1921–1973), gydytoja, prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F144

294 s. vnt.

1957–1976 m.

201. Antanas STRAVINSKAS (1927–2007), istorikas, kraštotyrininkas

F260

3 567 l. s. vnt.

1922–2004 m.

202. Antanas STRAZDAS (tikr. Antanas Drazdauskas, 1760–1833), kunigas, poetas

F29

9 l. s. vnt.

1806–1828 m.

203. Andrius STRECKIS (1737–1797), matematikas, astronomas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F17

62 s. vnt.

1737–1797 m.

204. Lilija SUDAVIČIENĖ (1927–2012), filologė, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytoja

F218

139 l. s. vnt.

XVII a., 1901–1988 m.

205. Petras ŠALČIUS (1893–1958), ekonomistas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F181

1 792 l. s. vnt.

XIX a. pab.–2010 m.

206. Stasys ŠALKAUSKIS (1886–1941), filosofas, prof., Vytauto Didžiojo u-to dėstytojas

F140

437 l. s. vnt.

1903–1996 m.

207. Vaclovas ŠARKA (1922–1986), kunigas

F250

133 l. s. vnt.

1943–1990 m.

208. Ieva ŠENAVIČIENĖ (Dundulytė, g. 1948), fizinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

F330

151 l. s. vnt.

1925–1998 m.

209. Ona ŠIMAITĖ (1894–1970), bibliotekininkė

F286

452 l. s. vnt.

1942–2013 m.

210. Vladas ir Leontina ŠIMKŪNAI. V. Šimkūnas (1917–1979), gydytojas; L. Šimkūnienė (1918–1988) bibliotekininkė, ped. m. kandidatė

F151

307 l. s. vnt.

1922–1988 m.

211. Pranas ŠIMULIS (g. 1926), gydytojas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F217

37 l. s. vnt.

1970–1972 m.

212. Aleksandras Prochorovičius ŠIRINSKIS-ŠICHMATOVAS (1822–1884), Vilniaus švietimo apygardos globėjas

F41

27 l. s. vnt.

1861–1884 m.

213. Simonas ŠIŠMANAS (1909–1993), chemikas, karaimų tyrinėtojas

F243

157 l. s. vnt.

1813, 1940–1993 m.

214. Marija ir Jurgis ŠLAPELIAI. M. Šlapelienė (1880–1977) knygyno Vilniuje steigėja, lietuviškų knygų leidėja ir platintoja; J. Šlapelis (1876–1941), gydytojas, kalbininkas, kultūros veikėjas

F119

1 563 l. s. vnt.

1862–1985 m.

215. Juozas ŠLIAVAS (1930–1979), mokytojas, kraštotyrininkas

F152

1 166 s. vnt.

1905–1985, 1994 m.

216. Vaclovas ŠLIOGERIS (1901–1978), pulkininkas

F251

126 l. s. vnt.

1958–1976, 1991–1993 m.

217. Antanas ŠMULKŠTYS-PAPARONIS (1886–1951), poetas, kritikas, publicistas

F206

19 s. vnt.

1896–1949 m.

218. Jonas ŠOPAUSKAS (1900–1978), gydytojas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F143

759 l. s. vnt.

1913–1975 m.

219. Stanislovas TARVYDAS (1903–1975), geografas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F112

363 s. vnt.

1922–1974 m.

220. Juozas TYSLIAVA (1902–1961), poetas

F229

215 s. vnt.

1922–1966 m.

221. Zigmas TOLIUŠIS (slapyv. Ringutis, 1889–1971), teisininkas

F87

28 l. s. vnt.

1936–1972 m.

222. Sonė TOMARIENĖ (1913–2002), prozininkė, poetė

F99

7 s. vnt.

1972–1981 m.

223. Jurgis TORNAU (1919–2005) – teisininkas, literatūros tyrinėtojas, prozininkas, Vilniaus u-to bibliotekos ilgametis direktorius (1968–1985)

F319

1 390 l. s. vnt.                                  

1917–2005, 2006 m.

224. Stasys UOSIS (1927–2009), ekonomistas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F253

69 l. s. vnt.

1965–1993 m.

225. Viktoras URBONAS (g. 1937), bibliotekininkas, habil. dr., prof., Vilniaus ir Klaipėdos u-tų dėstytojas

F246

48 l. s. vnt.

1947–1996 m.

226. Petras UŽKALNIS (iki 1928 m. – Kvietinskas, 1907–1984), literatūros tyrinėtojas, filologijos m. kand., Vilniaus u-to dėstytojas

F189

1 068 l. s. vnt.

1913–1983 m.

227. Jonas VABALAS-GUDAITIS (1888–1955), pedagogas, prof., Vytauto Didžiojo ir Vilniaus u-tų dėstytojas

F126

163 s. vnt.

1900–1972 m.

228. Antanas VAIČIULAITIS (1906–1992), rašytojas

F165

22 s. vnt.

1935–1980 m.

229. Algirdas VAITKŪNAS (1926–2012), istorikas, dr., VU dėstytojas

F312

287 l. s. vnt.

1919–2008 m.

230. Vytautas Jurgis VALENTA (g. 1931) entomologas, habil. dr., prof., VU dėstytojas.

F321

42 l. s. vnt.

1955–2006 m.

231. Leonas VALKŪNAS (1914–1990), antikinės literatūros tyrinėtojas, vertėjas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F231

188 l. s. vnt.

1938–2004 m.

232. Vincentas Martynas VALMIKAS VILMIKAS (1779–1836), kunigas, kantičkų leidėjas

F28

34 s. vnt.

1820–1828 m.

233. Zita VANAGAITĖ (1942–1990), architektė, kraštotyrininkė

F242

874 l. s. vnt.

1923–1990, 2007 m.

234. Kazys VARNELIS (1917–2010), dailininkas

F115

6 l. s. vnt.

1735, 1977 m.

235. Rimantas VĖBRA (1931–1999), istorikas, habil. dr., Vilniaus un-to dėstytojas

F209

78 l. s. vnt.

1895, 1968–1970 m.

236. Barbora VILEIŠYTĖ (1918–2012), bibliotekininkė, spaudos tyrinėtoja, mokslų daktarė.

F184

544 l. s. vnt.

1904–1998 m.

237. A. VILGOCKIS (–), advokatas

F65

35 s. vnt.

1793, 1803–1836 m.

238. Antanas VIRELIŪNAS (1887–1925), pedagogas, kalbininkas, kraštotyrininkas

F117

51 s. vnt.

1915–1924 m.

239. Levas VLADIMIROVAS (1912–1999), knygotyrininkas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F145

1 553 l. s. vnt.

XX a. pr.–2002, 2012 m.

240. Johanas Frydrichas VOLFGANGAS (1776–1859), farmacininkas, prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F20

44 s. vnt.

1815–1831 m.

241. Henrikas ZABULIS (1927–2010), filologas, habil. dr., prof., VU dėstytojas

F311

230 l. s. vnt.

1926–2010 m.

242. Tadas ZALESKIS (1911–1982), ekonomistas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F190

268 s. vnt.

1921–1982 m.

243. Zigmas ZINKEVIČIUS (g. 1925), kalbininkas, habil dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F146

86 l. s. vnt.

1896–2000 m.

244. Marijanas ZDZIECHOVSKIS (1861–1938), filosofas, prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F33

1 161 s. vnt.

1909–1939 m.

245. Stasys ŽEIBA (1916–1999), geologas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F283

397 l. s. vnt.

1944–1999 m.

246. Zigmas ŽEMAITIS (1884–1969), matematikas, prof., VU rektorius, Vilniaus u-to dėstytojas

F129

1 688 l. s. vnt.

1901–1974, 2004 m.

247. Juozas ŽERBILA-LABUNSKIS (1852–1922), teisininkas, rašytojas, vertėjas

F25

80 s. vnt.

1871–1936 m.

248. Kajetonas ŽIEVYS (1902–1966), pedagogas

F105

97 s. vnt.

1928–1966 m.

249. Vincas ŽILĖNAS (1907–1982), istorikas, žurnalistas, redaktorius, muziejininkas, pirmasis Vilniaus u-to muziejaus direktorius

F328 407 s. vnt. 1770–2008

250. Alfonsas ŽIURLYS (1911–1971), teisininkas, doc., Vilniaus u-to dėstytojas

F288

160 l. s. vnt.

1918–1971, 2001–2002 m.

251. Michalas ŽMIGRODSKIS (1848–1919), meno istorikas, bibliotekininkas

F215

44 s. vnt.

1881–1917 m.

252. Vladas ŽUKAS (1925–2014), bibliografas, habil. dr., prof., Vilniaus u-to dėstytojas

F141

1 368 l. s. vnt.

1817–2014 m.

253. Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS (1882–1957), rašytojas

F79

340 s. vnt.

1904–1957 m.

Didelė dalis medžiagos susijusi su Vilniaus universitetu ir jo istorija: įvairių universiteto laikotarpių, senojo universiteto profesorių ir šių dienų mokslininkų asmenų archyvai, disertacijų, diplominių darbų rinkiniai, etnografinių, tautosakinių ir kraštotyrinių ekspedicijų medžiaga,draugijų archyvai. Čia saugoma ir dalis Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dokumentų, perduotų 1952–1953 m. Nemažą dokumentų dalį sudaro LDK teismų aktai, jos teritorijoje veikusių konfesijų, vienuolynų ir bažnyčių administravimo, pastoracinės ir edukacinės veiklos bei turto dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvų fragmentai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, Rusijos Šiaurės Vakarų krašto gubernijų administracijos, švietimo įstaigų archyvai, redakcijų, draugijų,bažnytinių institucijų fondai ir specialieji rinkiniai (pergamentai, fotografijos, gaidos, architektūriniai brėžiniai, planai ir piešiniai, žemės planai, autografai, Atgimimo spauda (1988–1993 m. laikraštėlių kolekcija).

Vilniaus universitete apgintas disertacijas galite rasti naudodamiesi elektroniniu VUB katalogu.

Rankraščių skyriaus rinkinius rasite elektroniniame arba korteliniame kataloguose.

Inventorinis fondų sąrašas

Rankraščių skyriaus skaitytojų aptarnavimo taisyklės.