lt en

Reti spaudiniai

Retų spaudinių skyriuje sukaupta apie 160 000 vienetų dokumentų. Chronologinės rinkinių ribos – XV–XXI amžius. Tai didžiausia senųjų leidinių saugykla Lietuvoje, savo fondais ir reikšme galinti lygintis su garsiausiomis Rytų Europos bibliotekomis.

Retų spaudinių skyriaus rinkiniai:

Inkunabulai

iki 1500 metų išspausdintos knygos, spaudos pirmagimiai (328 vnt.).

XVI–XIX a. leidiniai

 • XVI a. knygos – 1501–1600 metais išleisti leidiniai (4923 vnt.) Fondas sudarytas iš įvairioms valstybinėms ir religinėms institucijoms bei privatiems asmenims priklausiusių knygų. Paleotipai – 1501–1550 metų leidiniai.
 • XVII a. knygos – 1601–1700 metais išleisti leidiniai (apie 20 000 vnt.). Fonde sukaupta daug mokslui ir kultūrai reikšmingų veikalų.
 • XVIII a. knygos – 1701–1800 metais išleisti leidiniai (apie 45 000 vnt.) sudaro didžiausią skyriaus fondą. Jame knygos iš įvairių Lietuvos ir Europos dvarų, vienuolynų, garsių to meto bibliofilų bibliotekų.
 • Aldai – XV–XVI a. Venecijos spaustuvininko Aldo Manucijaus ir jo palikuonių spausdintos knygos, tapusios spaudos meno pavyzdžiais (45 vnt.).
 • Elzevyrai – XVI a. pab.–XVIII a. pr. olandų leidėjų Elzevyrų leistos knygos, išsiskiriančios gera poligrafine išvaizda ir moksliniu parengimu (apie 400 vnt.).
 • Plantenai – XVI a. Antverpeno spaustuvininko Christophe‘o Plantino ir jo palikuonių spausdintos puikios poligrafinės kokybės knygos (675 vnt.).
 • Senosios latvių knygos – XVII–XX a. knygos latvių kalba (70 vnt.).
 • Senosios estų knygos – XVII–XIX a. knygos estų kalba (6 vnt.).
 • Kirilika – XVI–XIX a. knygos, išspausdintos senąja slavų abėcėle (372 vnt.).
 • Graždanka – 1708–1800 metais caro Petro I įvestu naujuoju šriftu (graždanka) išspausdintos knygos (apie 870 vnt.).
 • Bibliotheca Academiae Vilnensis – senojo Vilniaus universiteto XVI–XIX a. knygos, dauguma jų, universitetą uždarius 1832 metais, buvo išvežtos į Rusiją ir tik XX a. iš ten sugrąžintos. Jos saugomos pagal senuosius istorinius šifrus. Tai vienas pačių vertingiausių VU bibliotekos rinkinių (apie 18 000 vnt.).

Senosios lietuviškos knygos

leidiniai lietuvių kalba, išleisti 1547–1917 metais (apie 10 000 vnt.).

Tai didžiausias ir išsamiausias senųjų lietuviškų leidinių rinkinys pasaulyje. Jame saugomas vienas iš dviejų žinomų pirmosios lietuviškos knygos – M. Mažvydo „Katekizmo“ – egzempliorių, tokie unikumai kaip pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išspausdinta knyga lietuvių kalba – M. Daukšos „Katekizmas“ (Vilnius, 1595), B. Vilento „Enchiridionas“ ir „Evangelias bei epistolas“ (Karaliaučius, 1579) ir kiti.

Kartografija

XV–XX a. žemėlapiai ir atlasai (apie 10 000 vnt.)

Tai vienas reikšmingiausių VU bibliotekos rinkinių. Jo pagrindą sudaro Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelewelio (1786–1861) asmeninė kartografijos kolekcija. Atskiru rinkiniu saugomi Vaclovo Dargužo (133 vnt.) ir Vinco Mincevičiaus (331 vnt.) VU bibliotekai padovanoti žemėlapiai.

Visuomeninės bibliotekos

 • Medicinos draugijos biblioteka – XVI-XX a. leidiniai, kurie priklausė 1805–1914 ir 1920–1930 metais Vilniuje veikusios „Medicinos draugijos“ bibliotekai (apie 18 000 vnt.).
 • Vilniaus-Versalio biblioteka – lenkų emigrantų – 1830–1831 metų sukilimo dalyvių – Versalyje sukaupta XVII–XIX a. knygų kolekcija (apie 1 000 vnt.). Didžiąją jos dalį sudaro Lenkijos istorijos knygos bei sukilimo medžiaga įvairiomis kalbomis.

Asmenų rinkiniai

 • J. Lelevelio knygų kolekcija – Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio (1786–1861) asmeninė biblioteka, testamentu paskirta universiteto bibliotekai (5 638 vnt.).
 • J. Pabrėžos knygų kolekcija – lietuvių raštijos atstovo, mokslininko pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) biblioteka (90 vnt.).
 • P. Jakšto knygų kolekcija – bibliofilo, kraštotyrininko, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo Petro Jakšto (1896–1988) dovanota asmeninės bibliotekos dalis (150 vnt.).

Bibliofiliniai ir kiti leidiniai

 • Minimalijos – XIX–XXI a. knygelės, kurių aukštis yra iki 100 mm (378 vnt.). Skaičiai gali kasmet kisti, nes fondas pildosi.
 • Cimelijos – XIX–XXI a. ypatingos muziejinės vertės knygos, išsiskiriančios savo spausdinimo būdu, iliustracijomis, forma ar apipavidalinimu (230 vnt.). Skaičiai gali kasmet kisti, nes fondas pildosi.
 • Orientalistika – XIX–XX a. spaudiniai Azijos tautų kalbomis (apie 50 vnt.).
 • Rubricėlės – XVIII a. liturginiai-informaciniai kalendoriai dvasininkams (96 vnt.)
 • Atsišaukimai – XIX–XX a. vieno ar dviejų lapų spaudiniai, susiję su politiniais, ekonominiais ir kultūriniais šio laikotarpio įvykiais (apie 1415 vnt.)

Retų spaudinių skyriaus vartotojų aptarnavimo ir darbo su retomis bei senomis knygomis taisyklės.

Retų spaudinių skyriaus rinkinius rasite elektroniniame arba korteliniame kataloguose.