lt en

eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. III etapas

Tikslus projekto pavadinimas eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas
Uždavinys Užtikrinti MTEPI veiklai vykdyti reikalingų tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių prieinamumą.
Projekto veiklos
  • Sukurti automatizuotą elektroninių mokslo duomenų bazių licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą;
  • Užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines elektronines mokslo duomenų bazes;
  • Užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis.
Įgyvendinimo terminas 2016 09 20 – 2021 03 31
Finansavimas

Bendras sutarties biudžetas: 31 485 809,91 €. Iš jų 26 762 938,42 € ES lėšos, o 4 722 871,49 € LMBA narių lėšos

Logotipas
Kontaktai Irena Krivienė, tel. 8 5 268 7102, el. p. irena.kriviene@mb.vu.lt