lt en

Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumas (2016 metais pakeistas pavadinimas į eLABa konsorciumas)

Tikslus projekto pavadinimas Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumas (2016 metais pakeistas pavadinimas į eLABa konsorciumas)
Tikslas Vykdyti Lietuvos akademinėms bibliotekoms būtinas bendras veiklas sujungiant šių bibliotekų organizacinį, techninį, technologinį ir finansinį potencialą, profesines žinias bei įgūdžius ir kartu užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą palaikant ir plėtojant Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą bei jos palaikymui būtiną infrastruktūrą (eLABa) bei šias veiklas finansuoti.
Rezultatai 2010 m. kovo 26 d. Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo sutartį pasirašė 30 institucijų. Šiuo metu Konsorciumas vienija 50 institucijų, kurios prisideda prie konsorciumo veiklų įgyvendinimo. Konsorciumas plėtoja Lietuvos akademinių bibliotekų informacinę infrastruktūrą.
Įgyvendinimo terminas 2010 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta neterminuota Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo sutartis.
Finansavimas Konsorciumas dalinai finansuojamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, Konsorciumo narių finansiniais ištekliais, ES Struktūrinės paramos fondų lėšomis.
Projekto vadybinė schema

Aukščiausias Konsorciumo valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas, kuris renka Konsorciumo Valdybą. 2010-2015 m. valdybos pirmininke buvo VU bibliotekos gen. direktorė Irena Krivienė, nuo 2015 m. gegužės mėn. valdybos pirmininke išrinkta VDU bibliotekos vadovė Lina Bloveščiūninienė. 
Visuotinis narių susirinkimas renka ir Konsorciumo veiklas administruojančią instituciją. 2010-2016 m. Konsorciumo administruojanti institucija buvo VU, nuo 2016 m. vasario mėn. – VDU. 
2014 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) patvirtino Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) nuostatus. Nuostatuose patvirtintas eLABa sistemos valdytojas – ŠMM, eLABa pagrindinis tvarkytojas – VU.  Pagrindinio tvarkytojo atstove Vilniaus universitete paskirta VUB Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vedėja dr. Žibutė Petrauskienė.

 

Partneriai ŠMM, LMBA, LMT, ŠITC, MOSTA
Logotipas
Kontaktai
dr. Žibutė Petrauskienė, Tel. 8 5 219 5059, el. p. zibute.petrauskiene@mb.vu.lt