lt en

Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius

Vadovė Ieva Talaikienė
Telefonas: (8 5) 268 7130, 219 5063
Adresas: Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Elektroninis paštas: ieva.talaikiene@mb.vu.lt

Skyriaus funkcijos:

  • organizuoja akademinio raštingumo mokymus bendruomenės nariams (studentams ir akademiniam personalui);
  • dalyvauja formuojant mokslinių tyrimų ir studijų poreikius tenkinantį informacijos išteklių fondą;
  • teikia konsultacijas informacijos išteklių paieškos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
  • dalyvauja atliekant teikiamų paslaugų kokybės vertinimą ir jų plėtros krypčių tyrimus;
  • atlieka vartotojų informacinės elgsenos ir pasitenkinimo paslaugomis tyrimus;
  • kuria naujų paslaugų mokslui ir studijoms modelius;
  • propaguoja atvirąją prieigą, institucinę talpyklą, skaitmenines kolekcijas, bibliotekos kuriamus ar palaikomus mokslo komunikacijos įrankius.