Sidebar

naujienos viduj 1Pranciškonas Antonijus Neverovskis (Antoni Niewiarowski, 1769–1843) – žymus pranciškonų vienuolijos veikėjas, Lietuvos pranciškonų konventualų provincijos provincijolas, Vilniaus pranciškonų konventualų vienuolyno vyresnysis, vienuolijos istorikas. Kai 1832 m. Rusijos valdžia liepė uždaryti Valkininkų pranciškonų vienuolyną, o vienuolius išsiųsti į Kauną, jis tuo metu tarnavo šio vienuolyno vyresniuoju. Iki paskutinių gyvenimo metų A. Neverovskis buvo renkamas pranciškonų definitoriumo nariu, palaidotas Vilniuje.

VU bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma A. Neverovskio parengta didelės apimties (736 p.) studija apie Lietuvos pranciškonų konventualų provincijos istoriją (Dzieje Prowincyi Zakonney Litewskiey Franciszkanow, czyli Braci Mnieyszych Konwentuałow, w krotkiey treszci zebrane: [1686–1843], F3-291). Tai – klasikinis istorijos šaltinis, kuriuo vis dar remiasi LDK Bažnyčios istorikai, pranciškonų vienuolijos istorikai, bažnytinio meno tyrėjai.

Šiame rankraštyje be istorinės informacijos slypi keli tyrėjų dar mažai aptarti spaudos ir meno dokumentai su neįmintomis „mįslėmis“. Rankraštinės knygos pradžią puošia A. Neverovskio pusiaufigūris portretas – tai nedidelis meno kūrinys arba miniatiūra (15,6×12,3 cm), tapyta akvarele: rankraščio autorius apsirengęs juodu abitu, jo rankose atversta žaliais viršeliais knyga, kairės rankos pirštas papuoštas žiedu, o mąslus žvilgsnis tarsi simbolizuoja dvasinę meditaciją. Po portretu yra įrašas: Kunigas Antonijus Neverovskis, buvęs provincijolas, manu propria [savo ranka], Pranciškonų provincijos istorijos rašytojas valdant Rusijai, nuo Lietuvos provincijos patvirtinimo – 16?? ... (Xiądz Antoni Niewiarowski b. Prwł mpp. pisarz Dziejow Prowincyi franciszkanow za panowania Rossyi od utwierdzenia Litewskiey Prowincyi – 16?? ... [dalis įrašo nukirpta]). Žodžiai buvęs provincijolas (b[ywszy] Pr[o]w[incja]ł) liudija, kad portretas nutapytas po 1827 m.

O mįslė slypi ovalo formos rėmelio kairėje pusėje – vos įžiūrimas (iki 1 mm pločio) menininko parašas, kurio iki šiol, deja, nepavyksta iššifruoti. Būtume dėkingi už pagalbą nustatant šio unikalaus paveldo objekto autorystę.

naujienos viduj 2

Dr. Ina Kažuro, el. p. 

2021-03-29

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos