Sidebar

Giesme naujienos viduj1832 m. rugpjūčio 31 d., apie 10 val. ryto į Valkininkų pranciškonų vienuolyną atvyko policijos papulkininkis Aleksandras Volkovas ir keli valdininkai, ketinantys uždaryti vienuolyną. Vienuoliams ir vienuolyno vyresniajam pranciškonui Antonijui Neverovskiui (Antoni Niewiarowski, 1769–1843) buvo leista pasiimti tik asmeninius daiktus, uždrausta liesti visą kitą turtą, taip pat – knygas bibliotekoje. Tarp daiktų, kuriuos pavyko išsinešti iš uždaromo vienuolyno, buvo unikalus spaudinys su Loreto Švč. Mergelės Marijos giesme (Piesn o Nayswięt. Maryi Pannie Loretanskiey W Obraźie Olkinickim cudami słynącey W Kośćiele Franciszkańskim). Vėliau A. Neverovskis įrišo šį spaudinį į didžiulę rankraštinę knygą, kurioje yra jo paties surinkta medžiaga apie Lietuvos pranciškonų konventualų provincijos istoriją (F3-291). Norėdamas išsaugoti atminimą apie vienuolyno uždarymą šis vienuolis-istorikas spaudinio apačioje paliko įrašą: Pagal 1832 m. rugpjūčio 6/18 d. Aukščiausią Įsaką, pasirašytą Maloningojo Peterburge, rugpjūčio 31 d. pranciškonai išsiųsti iš Valkininkų į Kauną – išvažiavo rugsėjo 11 d. stebint Komisijai (w R[ok]u 1832 Aug[usta] 6 s. s. / 18 n. s. Naywyźszym Rozkazem Naymiłosciwiey podpisano w Peterzburg[u] wydaleni franciszkanie Aug. 31 z Olkinik do Kowna – wyiechali 7bra 11 przy Komissyi).

Šis unikalus vieno lapo spaudinys neturi leidimo duomenų, bet spėjama, išspausdintas Vilniaus pranciškonų spaustuvėje. Nors ir mažos apimties, bet jo formatas gana didelis: 33,5×21 cm. Kitas spaudinio savitumas yra graverio Jono Piotrovskio raižinys, puošiantis giesmės tekstą. Raižiniai paprastai būdavo leidėjo nuosavybė ir naudojami įvairiais tikslais. Spausdinant vien tik raižinį, sukuriamas atvirukas, spausdinant jį knygoje kartu su tekstu, sukuriama teksto iliustracija, o jeigu raižinys, išspausdintas vieno lapo leidinyje su giesme, kaip šiuo atveju, tai galime įžvelgti leidėjo norą sukurti devocinį „plakatą“.

Dr. Ina Kažuro, Retų spaudinių skyrius

2021-04-23

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos