Sidebar

Irena sumazintaŠių metų spalio 8 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje vykusiame iškilmingame Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos posėdyje, skirtame Lietuvos narystės UNESCO 30-mečiui paminėti, buvo įteikti liudijimai dokumentinio paveldo saugotojams, kurių pateikti dokumentai ar jų kolekcijos įrašomi į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis”. Nacionalinio komiteto nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo ekspertai penkiems iš jų suteikė regioninę, o keturiems – nacionalinę reikšmę.

Nacionalinės reikšmės paveldo dokumentu šiais metais pripažinti šie objektai: atvirukas-sveikinimas Šv. Velykų proga ant beržo tošies, kuris saugomas Lietuvos ypatingajame archyve; miniatiūra, vaizduojanti Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį ir jo žmoną Oną Vytautienę, saugoma Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmuose; Broniaus Krivicko literatūrinės veiklos artefaktai, saugomi Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Taip pat nacionalinė reikšmė suteikta ir Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomam Kazimiero Kristupo Daukšos gramatikos „Trumpa kalbamokslė liežuvio lietuviško“ rankraščiui. Tai pirmoji lietuviškai parašyta lietuvių kalbos gramatika (originalus pavadinimas: „Trumpa kalbamoksłea liᵉžuv'o liᵉtuviško liₑnkiškaj išguldita pear Kaz'u̥ (Kazimier'u̥) Kris'u (Krištap'u̥) Davkši“), kurią XIX a. viduryje parašė Kazimieras Kristupas Daukša (1795–1865). Rankraštis saugomas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių fonde (F119–516). Pasak dr. Antano Smetonos, Daukšos gramatika – viena iš brandžiausių ikišleicherinės epochos gramatikų, ji ne tik aprašomoji, bet ir norminamoji. Gramatikos tekstas – autentiškas XIX a. vidurio šiaurės panevėžiškių tarmės tyrinėjimo šaltinis. Parašymo data neaiški, tačiau galima spėti, kad tai XIX a. ketvirto ar penkto dešimtmečių darbas. Mokslo akiratyje ji buvo nuo pat parašymo, buvo minima Vaclovo ir Mykolo Biržiškų darbuose, tačiau iki 1953 metų buvo laikoma dingusia. 1953 m. ją surado Marija Šlapelienė tarp savo vyro Jurgio Šlapelio saugotų dokumentų. 1977 m. Vilniaus universiteto bibliotekai įsigijus Marijos Šlapelienės šeimos archyvo dokumentus, K. K. Daukšos gramatika papildė Marijos ir Jurgio Šlapelių dokumentų kolekciją (F119–516). Pirmasis apie surastą K. K. Daukšos gramatikos rankraštį 1955 m. spaudoje parašė Juozas Balčikonis. VU Lietuvių kalbos katedroje 1978 m. buvo apgintas Algirdo Malakausko apžvalginis diplominis darbas, skirtas K. K. Daukšos gramatikai. Apie šią gramatiką yra rašę Jonas Palionis, Regina Mikšytė, Algirdas Sabaliauskas, Vytautas Vanagas, Zigmas Zinkevičius, Aldona Paulauskienė, Giedrius Subačius, Antanas Smetona. 2004 m. A. Smetona apgynė Humanitarinių mokslų daktaro disertaciją: „Rankraštinė „K. K. Daukšos gramatika“.

Iki K. K. Daukšos lietuvių kalbos gramatikos buvo rašytos lenkiškai, vokiškai, lotyniškai. Ši gramatika išsiskiria tuo, kad pirmoji parašyta lietuviškai, joje ryški lietuvių kalbos norminimo tendencija. K. K. Daukšos gramatika svarbi kaip lietuvių kalbos rašto paminklas. Iš dokumento galima spręsti apie to meto kalbą ir lingvistinę mintį.

Šiuo metu rankraštis yra restauruotas, skaitmenintas. Planuojama, kad artimiausiu metu jis bus patalpintas VU bibliotekos Skaitmeninėse kolekcijose, tad taps lengvai prieinamas visiems lietuviško rašto istorijos tyrėjams.

Inga sumazinta

Į UNESCO „Pasaulio atminties“ Lietuvos registrą taip pat įtraukti šie objektai (kaip regioninės reikšmės dokumentai): „Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga“ ir dviejų inkunabulų konvoliutas (į vieną knygą įrišti 1497 ir 1500 m. Prahoje čekų kalba išleisti du Čekijos karalystės teisiniai dokumentai), saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynas, saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos šaltiniai, saugomi Kauno arkivyskupijos muziejuje, ir tremtinės Dalios Grinkevičiūtės rankraštinis palikimas, saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Nuotraukos: VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė atsiima liudijimą (1); VU bibliotekos Rankraščių skyriaus vadovė dr. Inga Liepaitė susirinkusiems pristatė į UNESCO registrą įtrauktą Kazimiero Kristupo Daukšos gramatiką (2). Aut. Donatas Jarutis.

Informaciją pateikė Ramunė Gedvilaitė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos